Transformaties

Transformaties
Een transformatie is een wijziging van de functie van een bestaand gebouw. Bijvoorbeeld en wijziging van een kantoorfunctie naar een woonfunctie. De structurele leegstand van kantoorvastgoed en de vraag op de woningmarkt maakt dat er steeds vaker bij de gemeente initiatieven hiertoe binnenkomen. Per locatie en situatie is het verschillend of dit mogelijk is. De gemeente gaat hierover graag in gesprek met initiatiefnemers.

 

Om de initiatiefnemers richting te geven is een transformatieleidraad opgesteld waarin kaders staan beschreven waarop een initiatief wordt getoetst. De transformatieleidraad staat op deze website gepubliceerd.

 

 

De transformatieleidraad

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 20 maart 2018 de transformatieleidraad vastgesteld. Dit document geeft richting aan transformatie initiatieven in de gemeente Capelle aan den IJssel.

 

U kunt de transformatieleidraad digitaal inzien door op het document hier te downloaden, of op het plaatje hiernaast te klikken.

 

Het format voor transformaties kunt u hier vinden

 

 

 

Bereikbaarheid en Mobiliteit

 

Bij de transformatie van kantoren naar wonen komen zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten betreft parkeren. In het vigerende Parkeerbeleid uit 2015 staan de normen beschreven die bij de gewenste functies behoren. De officiele bekendmaking kunt u hier inzien, de normen staan hier beschreven.

 

Als u de Parkeernormen in PDF wilt bekijken kunt u gebruik maken van deze link

 

 

 

Doe Mee!

 

Draagvlak van direct betrokkenen en Capellenaren kan een soepel(er) proces betekenen, maar ook interessante inzichten opleveren. In Capelle aan den IJssel heeft deze Doe Mee! aanpak een prominente rol gekregen in alle projecten. Zo ook bij transformatie trajecten.

 

 

Meer informatie over Doe Mee! programma en de aanpak kunt u hier vinden

 

 

Woningbehoefte en Ruimtelijke kwaliteit

 

Het beoogde woningtype, de huurprijs en het gevoel van 'thuiskomen' zijn aandachtspunten bij ieder transformatie initiatief naar (huur)woningen. Een object kan succesvol van functie veranderen als er aandacht wordt besteed aan de nieuwe functie en uiterlijke kenmerken die daarbij horen.

 

 Meer informatie over het uiterlijk van uw Bouwplan en de Nota Beeldkwaliteit kunt u hier vinden

 

 

Wonen

 

Om uw initiatief voor transformatie naar wonen goed te kunnen beoordelen moet het initiatief worden aangeleverd met de volgende stukken:

-       Huurprijzenoverzicht;

-       Huurprijscheck zelfstandige woonruimte van de Huurcommissie;

-       Plattegronden;

-       Beelden oude en nieuwe situatie;

-       Beschrijving toekomstbestendigheid;

-       Beschrijving doelgroep;

-       Aantonen marktbehoefte (bijvoorbeeld door informatie van verschillende makelaars)

 

Het format huurprijzenoverzicht kunt u hier downloaden

Brandveiligheid

 

De brandweer heeft een rapport opgesteld met randvoorwaarden die ook opr transformaties van toepassing zijn. Denk hierbij aan de bereikbaarheidseisen waar de ontwerpen van ontwikkelaars op getoetst worden. Dit document kan ter ondersteuning dienen bij het maken van een schets en/of ontwerp. In een later stadium zal de Veiligheidsregio Rotterdam toetsen.

 

 

Het document Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid kunt u hier downloaden

Contact

Heeft u vragen over een transformatie of wilt u een verzoek indienen voor een transformatie, neem dan contact op met Jannes van der Heide, projectleider, via j.vander.heide AT capelleaandenijssel DOT nl of 010 – 28 48 44 0.