ASVZ-Hollandsch Diep

Een ruimte voor 27 woonzorgunits
 • 27 plaatsen voor verstandelijk beperkten
 • 20 dagbestedingsplaatsen
 • gelegen naast de ASVZ aan de Floridaweg
 • Een mooi openbaar toegankelijke buitenruimte
Naast de bestaande ASVZ aan de Floridaweg in Oostgaarde in de buurt van winkelcentrum de Terp wordt een nieuwe woonzorg gebouw gerealiseerd voor mensen die een verstandelijke beperking hebben en zorgbehoevend zijn. Het wordt maximaal 3 bouwlagen hoog (=Maximaal 11 meter hoog) en maximaal 1000 m² groot. Aangrenzend aan het gebouw wordt een buitenruimte gerealiseerd voor de bewoners. Deze buitenruimte krijgt een groene inrichting met lage beplanting, zodat de groene uitstraling naar de omgeving toe intact blijft. De buitenruimte is openbaar toegankelijk.

 

Doe mee!

De uitgangspunten voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een kavelpaspoort, dat vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Wij willen het concept kavelpaspoort graag bespreken met de omwonende van de
locatie.

Woonzorgunits

Er worden 27 woonzorgunits gerealiseerd en 20 dagbestedingsplaatsen. Daarnaast komt er één crisisplek, ofwel noodopvangplek. Het betreft drie groepen van acht woonunits, waarbij een indeling is gemaakt naar zorg, structuur en zelfstandig. De zorg groep zijn rolstoelafhankelijke cliënten met een midden tot laag niveau. Zij komen op de begane grond te wonen. Op de eerste verdieping komen cliënten te wonen die meer behoefte hebben aan structuur. De tweede verdieping is voor cliënten, die zelfstandiger zijn en in het verleden veelal zelfstandig gewoond hebben. Zij zijn veelal mondiger.

Voortgang

Op dinsdag 22 mei 2018 is er met omwonenden gesproken over het concept kavelpaspoort van de (nieuwe) ASVZ locatie. Een verslag van deze avond is onderaan deze pagina terug te vinden. Het kavelpaspoort ASVZ is op 8 oktober 2018 vastgesteld door de gemeenteraad. De randvoorwaarden waaraan de ontwikkelaar (Prohuis B.V.) dient te voldoen liggen hierin vast. Beoogd wordt een aantal zaken die zich richten op de inrichting van de omgeving nader te onderzoeken, zoals onder andere het plaatsen van extra bomen en het verbeteren van de fietsroute over het parkeerterrein van de Terp. We zullen dit in de toekomst met omwonende bespreken.

Op 12 september 2018 is het asbest(bodem)onderzoek uitgevoerd. De grond is niet verontreinigd met asbest.

 

Rho adviseurs heeft het Ontwerpbestemmingsplan ASVZ-Arcadia opgesteld.  Het bestemmingsplan regelt de bouw van de nieuwe ASVZ-Arcadia en de openbaar toegankelijke buitenruimte. Uitgangspunt hiervoor zijn de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het kavelpaspoort op 8 oktober 2018. Dit bestemmingsplan ligt van 21 maart tot en met 1 mei 2019 voor 6 weken ter inzage, zodat een ieder binnen deze periode daarop kan reageren (zienwijze indienen).

U kunt op 3 manieren een zienwijze indienen (laten weten wat u graag verandert ziet in het bestemmingsplan):

1. U kunt een brief richten aan de gemeenteraad, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel;

2. U kunt het reactieformulier op deze pagina invullen (via post versturen naar bovenstaand adres of digitaal via "stuur een bericht" onder aan deze pagina;

3. U kunt dit contactformulier invullen (onder vermelding naar OBP ASVZ-Arcadia).

 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ASVZ-Arcadia vanaf 21 maart 2019 inzien:

1. in het gemeentehuis (kast tegenover de receptie) op werkdagen van 8:00-17:00;

2. in de werkkamer (informatiecentrum op het Amnestyplein) op werkdagen van 10:00-16:00;

3. digitaal via  deze link: www.ruimtelijkeplannen.nl (zoeken op adres: Hollandsch Diep 81 of Floridaweg 38)

 

Bewonersinformatieavond

27 maart 2019, 19:30 (-21:00) bij de Basisschool Pieter Bas (Dakotaweg 65). We zullen 19:40 een korte presentatie geven.

Op 27 maart 2019 nodigen we u graag uit voor de bewonersavond, waarbij we een toelichting geven op het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast gaan we graag met u in gesprek voor het plaatsen van extra bomen naast het water en op het grasveld achter de nieuwe ASVZ. Tevens kunnen we 6 extra parkeerplaatsen realiseren bij de bestaande ASVZ-Kaap Florida om zo te voldoen aan de 6 parkeerplaatsen die nodig zijn voor ASVZ-Arcadia. We gaan hier graag met omwonende over in gesprek.

 

Onderzocht wordt of de realisatie van een veilige fietsverkeersroute over het parkeerterrein van winkelcentrum De Terp meegenomen kan worden bij het Ibor-project voor de riolering in 2021.

 

Enquête

Van 20 maart tot en met 1 mei 2019 kunt u de enquête invullen, die u vindt onderaan deze pagina.

In de bijeenkomst op 22 mei 2018 is aangegeven dat er behoefte is aan meer bomen langs de waterzijde en op het grasveld achter de nieuwe ASVZ-Arcadia. Binnen de gemeente Capelle aan den IJssel streven we naar diversiteit van bomen, bomen die passend zijn op de locatie.

Langs water en wegen kunnen bomen geplaatst worden als begeleiding van het water of de wegen. In een park of grotere groenstrook is plaats voor grote parkachtige bomen. Door de gemeentelijke groenspecialisten is een voorselectie gemaakt van deze grote parkachtige bomen die passen op deze locatie. Ze zijn klimaatbestendig. In de enquête kunt u aangeven welke boomsoort u mooi vindt en hoeveel bomen u wilt plaatsen. Maximaal kunt u 8 bomen plaatsen (3 op het grasveld en 5 langs het water), zodat deze ook voldoende ruimte hebben om te groeien. Verder kunnen we 6 extra parkeerplaatsen aanleggen bij de huidige Kaap Florida (4) en langs de Floridaweg (2).

Met deze 6 extra parkeerplaatsen voorziet ASVZ-Arcadia in parkeerplaatsen voor personeel (3 pp), bezoekers (2 pp) en 1 reserve parkeerplaats. We horen graag of u deze extra parkeerplaatsen wilt hebben.

 

 

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Informatieavond conceptgebiedspaspoort

 • Vaststellen gebiedspaspoort in de gemeenteraad

 • Informatieavond ontwerpbestemmingsplan en inrichting omgeving

 • Opstellen en vaststellen bestemmingsplan ASVZ-Arcadia

 • Vergunningverlening bouwplan ASVZ-Arcadia

 • Oplevering ASVZ-Arcadia

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Mélanie SmitsStuur een bericht
06 - 29018445010 - 284 8792maandag t/m vrijdagochtend