Couwenhoek Wonen

Groen-blauwe oase - Dorps wonen in de stad
 • Grondgebonden woningbouw
 • 87 woningen
 • Veel groen en water in het plan
 • Variatie in de typologieën
29 jun

Oplevering eerste fase!

Vandaag een week geleden, op vrijdag 22 juni, zijn de eerste 44 woningen van woningbouwproject Couwenhoek opgeleverd. Wethouder Dick van Sluis opende samen met ontwikkelaar/bouwer Heijmans en de nieuwe bewoners op symbolische wijze de eerste woning van de nieuwe wijk.

Zo'n 9 maanden geleden startte de bouw van de wijk, waar in totaal 87 woningen worden gerealiseerd met een grote diversiteit aan samenstelling. Ook de woningen van fase 3 en 4, waarvan de bouw voor het einde van dit jaar begint, zijn inmiddels verkocht. Naar verwachting worden deze in 2019 opgeleverd. 

Het plangebied Couwenhoek ligt ten zuidoosten van het centrum van Capelle aan den IJssel en wordt omsloten door de Couwenhoekseweg (westzijde), de Groenedijk (zuidzijde), Westerlengte (oostzijde) en de sportvoorzieningen van CVV Zwervers (noordzijde). Het plangebied beslaat circa 57.217 m2. De omgeving van de locatie vormt een waardevol gebied in de gemeente door de grondgebonden woningstructuur en de sportvoorzieningen gecombineerd met veel ‘groen’. De bestaande ruimtelijke karakteristiek maakt dit gebied tot een bijzonder geheel voor bewoners en de recreatieve gebruikers van het Couwenhoekgebied.

Het versterken en verbeteren van de bestaande omgevingsstructuur vormt een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van deze locatie.
Alle woningen zijn aan een bijzondere openbare ruimte gelegen, de dijk, de robuuste groen-blauw-structuur of het gelegen plantsoen.

Binnen de woonvelden is enige flexibiliteit mogelijk. Dit is nodig om goed te kunnen faseren en in te kunnen spelen op eventuele veranderingen in de markt. Deze flexibiliteit zit bijvoorbeeld in de positionering van de woningtypes, het woningaantal (87  woningen) en de exacte beeldkwaliteit.

Doe mee!

Het plan is ontworpen in overleg met omwonenden, overige belanghebbenden en verschillende stakeholders. De genoemde flexibiliteit in het plan en bestemmingsplan is bedacht om tijdens het verkooptraject de kopers meer mogelijkheid te bieden om zelf eigen woning te bedenken en in te richten.

De situatie van Couwenhoek begin 2018
De situatie van Couwenhoek eind april 2018

Voortgang

Het woningbouwplan Couwenhoek is uitgewerkt in de periode 2015-2016. In 2016 is de ruimtelijke procedure opgestart ten behoeve van de realisatie van dit plan en op 23 september is het bestemmingsplan Couwenhoek vastgesteld. Er zijn geen bezwaren tegen dit plan ingediend. In 2017 is de omgevingsvergunning voor de realisatie van de woningen verleend en de realisatie van fase 1 en 2 is inmiddels grotendeels afgerond.

 

Van de in totaal 87 woningen zijn de eerste 44 woningen van fase 1 en 2 in 2018 opgeleverd. De woningen van fase 3 en 4 zijn bijna allemaal verkocht. De realisatie van deze woningen gaat voor het einde van 2018 van start en worden naar verwachting in 2019 opgeleverd.

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Start realisatie fase 1 en 2

 • Bouwrijpmaken fase 3 en 4

 • Woonrijp maken fase 1 en 2

 • Oplevering woningen fase 1 en 2

 • Start realisatie fase 3 en 4

 • Woonrijp maken fase 3 en 4

 • Oplevering woningen fase 3 en 4

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Andjela KraljevicStuur een bericht
06-11869880 / 010-2848782Vragen over realisatie: Dirk van den Heuvel 010-2848019