Gebiedsvisie Bongerd-Wingerd

Een gebiedsvisie opstellen voor Bongerd-Wingerd
 • Trots op de buurt
 • Kansen voor iedereen
 • Een buurt voor jong en oud
 • Een gezonde buurt
In de buurt Bongerd-Wingerd spelen meerdere problemen, kansen en ontwikkelingen. In 2018-2019 stellen we daarom een gebiedsvisie op voor het gebied Bongerd-Wingerd. Het wordt een bondige gebiedsvisie met nadruk op een actieprogramma waarin we ruimtelijke en sociale opgaven oppakken. De gebiedsvisie gaat over de straten Bongerd, Wingerd, Dotterlei en Wilgenhoek, maar we kijken ook naar het gebied daaromheen als ontwikkelingen of vragen daar aanleiding voor geven. De gebiedsvisie stelt de gemeente samen op met bewoners en betrokken partijen. Havensteder, Pameijer en de gemeente nemen hierbij het voortouw.

Doe mee!

Bewoners van Bongerd-Wingerd worden net als betrokken partijen gevraagd om mee te denken en mee te doen met het opstellen van de gebiedsvisie. Net voor de zomer van 2018 hebben we met kinderen en bewoners gesproken over wat er in het gebied speelt. Onderaan deze pagina kunt u de presentatie en het verslag van de bewonersbijeenkomst van 3 juli 2018 downloaden.

Toekomstige warmtevoorziening

We denken ook na hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dat gaat veranderen. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt en dat alle gebouwen in Nederland van het aardgas afgaan. Voor Bongerd-Wingerd en de omgeving daarvan (de straten Akkerwinde en Haagwinde) zien wij kansen om de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam te verkennen. Bewoners worden hier bij betrokken. Onderaan deze pagina kunt u de presentatie downloaden die is gegeven op de bijeenkomst over dit onderwerp op 12 november 2018. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op www.duurzaamcapelle.nl/aardgasvrij.

Voortgang

 

In de tweede helft van 2018 zijn we aan de slag met de uitkomsten van de gesprekken met bewoners en betrokken partijen. Begin 2019 gaan we verder in gesprek met bewoners. Buurtbewoners ontvangen hier een uitnodiging voor.

 

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding: coalitie vormen

 • Opstellen visie en actieprogramma

 • Besluitvorming visie en actieprogramma

 • Uitvoering actieprogramma

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Patrick BakkerStuur een bericht
06 27 97 93 59010 284 85 73maandag t/m donderdag