Geluidreducerende maatregelen

Reductie wegverkeergeluid en railverkeergeluid
 • Geluidsschermen langs het spoor in Schollevaar
 • Geluidreducerend asfalt op Capelseweg en Slotlaan
 • Geluidreducerende gevelmaatregelen bij woningen
 • Actieplan Geluidkwaliteit 2018
Langs het spoor in Schollevaar zijn geluidschermen aangebracht. Het standaard asfalt op de Capelseweg en Slotlaan is vervangen door geluidreducerend asfalt. Bij een aantal woningen langs de Capelseweg, Slotlaan, Bermweg-West en Schenkelse Dreef zullen geluidwerende gevelmaatregelen worden aangebracht. Deze woningen ondervonden op 1 maart 1986 een geluidsbelasting van 60db (A) en hoger op de gevel ten gevolge van het wegverkeer. Daardoor kan het geluidniveau in de woning ook hoog zijn. Deze woningen moesten gemeld worden bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In opdracht van het Ministerie moet er bij deze woningen geluidwerende gevelmaatregelen worden genomen, zodat het geluidniveau in deze woningen terug wordt gebracht naar de voorkeurswaarde van 43 dB. De gemeente zal een Actieplan Geluidkwaliteit opstellen.

Doemee!

De woningeigenaren en bewoners, alsmede woningbouwcorporatie Havensteder als verhuurders worden hierbij betrokken door onder andere het organiseren van informatiebijeenkomsten.

Voortgang

 

In 2017 is het geluidreducerend asfalt op de Capelseweg en de Slotlaan aangebracht.

 

Begin 2018 is gestart met het schouwen van de woningen langs de Capelseweg, Slotlaan, Bermweg-West en Schenkelse Dreef.

Van elke woning wordt een rapport opgemaakt met daarin de voorgestelde geluidwerende gevelmaatregelen. 

In 2019 zullen de geluidwerende gevelmaatregelen bij deze woningen worden aangebracht.

 

Actieplan Geluidkwaliteit:

Voorafgaand aan het opstellen van het Actieplan Geluidkwaliteit 2018 heeft de Gemeente eerst onderzoek gedaan naar het bestaande Geluidniveau in de Gemeente.

 

Wat hebben we gedaan ?

We hebben eerst het bestaande geluidniveau ten gevolge van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer (trein / metro) en de industrie, vastgelegd op geluidkaarten in de vorm van gekleurde geluidcontouren. De kleuren van de geluidcontouren op de geluidkaarten corresponderen daarbij met mate van geluidkwaliteit. Er is een inventarisatie gemaakt van het aantal geluid gehinderde inwoners in de gemeente, ten gevolge van het bestaande geluidniveau.

 

Wat komt er in dit Actieplan Geluidkwaliteit te staan ?

In dit Actieplan komen de maximale aanvaardbare geluidnormen voor de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer (trein / metro) en industrie te staan. In het Actieplan Geluidkwaliteit zal worden beschreven, welke effectieve geluid maatregelen kunnen worden uitgevoerd om de geluidkwaliteit in de gemeente nog verder te verbeteren, zodat het aantal geluid gehinderde inwoners in de gemeente verder zal afnemen. 

 

Klik hier om de geluidkaarten met daarop de gekleurde geluidcontouren te raadplegen.

 

 

 

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding: Geluidisolerende maatregelen aan de woningen

 • Uitvoering: Aanbrengen van geluidisolerende maatregelen aan de woningen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Harmen de VriesStuur een bericht
010-2848773maandag t/m vrijdag