Herinrichten kruispunt Burg. Bakkerlaan - Spoorlaan

 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Voetgangersoversteekplaats
 • Burgemeester Bakkerlaan en Spoorlaan
Het kruispunt Burgemeester Bakkerlaan - Spoorlaan moet anders worden ingericht om meer overzicht te krijgen. Het kruispunt wordt ingericht als uitritconstructie. Hierdoor ontstaat meer overzicht door een kleiner kruisvlak, een betere snelheidsregulering en betere oversteekbaarheid.

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners

30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners

Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt

Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
010 - 284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag