Herontwikkeling Blinkertgebied

In gesprek over toekomst Blinkertgebied
 • Zwembad De Blinkert wordt verplaatst
 • Appartementen in combinatie met groen en recreatieve functies
 • Sportclub David Lloyd Capelle en Havensteder hebben ambities
17 dec

Gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld

Met bewoners en organisaties is in de afgelopen tijd aan het gebiedspaspoort Blinkert gewerkt. Op maandag 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld.

Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor de nieuwbouw van een gevarieerde woonbuurt van circa 180 woningen op de locatie rondom het huidige zwembad de Blinkert. Het gebiedspaspoort is onderaan de projectpagina "Herontwikkeling Blinkertgebied" te downloaden.

Op maandag 17 december 2018 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Het document is onderaan de pagina te downloaden. Het gebiedspaspoort beschrijft de ambities en spelregels voor de nieuwbouw van een gevarieerde woonbuurt van circa 180 woningen op de locatie rondom het huidige zwembad de Blinkert, dat in 2020 leeg komt te staan. Dit zijn grotendeels appartementen, zowel koopwoningen en huurwoningen in de sociale sector en de vrije sector.

Doe mee!

In de nabije omgeving van het zwembad bevinden zich Sportclub David Lloyd Capelle, Stichting Havensteder en voetbalvereniging Capelle. Met deze partijen zijn verkennende gesprekken gevoerd over de kansen en aandachtspunten die zij zien voor de toekomstige herontwikkeling en welke ambities zij zelf hebben. In het vervolgtraject wordt bekeken hoe hun ambities een plek kunnen krijgen in samenhang met de herontwikkeling.

 

 Op 11 juli 2017 is in de vergadering van de WOP Middelwatering met wijkbewoners gesproken over de toekomst van het gebied en de aanpak van het proces.

 

Op 5 september 2017 hebben omwonenden tijdens een bijeenkomst in de Nieuwe Westerkerk hun ideeën en aandachtspunten gedeeld. Een verslag van de bijeenkomst kunt u onderaan deze pagina downloaden. Na de bijeenkomst zijn de reacties van de bewoners en de resultaten van onderzoeken bij elkaar gebracht en uitgewerkt tot een toekomstbeeld voor de locatie. In een bijeenkomst op 12 februari 2018 is dit toekomstbeeld gepresenteerd aan de omwonenden. 

 

 

Deze foto's laten zien hoe het gebied rondom het huidige zwembad er nu uit ziet.

Voortgang

 

Op 3 juli 2017 heeft de gemeenteraad een locatiestudie vastgesteld met uitgangspunten voor het uitwerken van het gebiedspaspoort. In de periode daarna is met omwonenden, woningcorporatie Havensteder en sportclub David Lloyd Capelle gewerkt aan de ambities en spelregels voor de toekomstige herontwikkeling. 
 

Gebiedspaspoort Blinkert

Op 10 juli 2018 is het concept gebiedspaspoort Blinkert door het college vastgesteld. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit heeft genomen, heeft iedereen van donderdag 30 augustus 2018 t/m woensdag 10 oktober 2018 de mogelijkheid gehad om te reageren op de voorlopige versie van het gebiedspaspoort. Circa 30 belangstellenden hebben de inloopbijeenkomst op maandag 10 september 2018 bezocht.


De gemeenteraad heeft op 17 december 2018 het gebiedspaspoort Blinkert vastgesteld. Momenteel wordt de aanbestedingsprocedure voorbereid om een partij te selecteren die een concreet bouwplan gaat uitwerken en de woningen vervolgens gaat bouwen. 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Ambities en spelregels beschrijven in een gebiedspaspoort

 • 2e bijeenkomst met omwonenden: bespreken concept gebiedspaspoort

 • Inspraak concept gebiedspaspoort

 • Besluitvorming gemeenteraad over gebiedspaspoort

 • Selectie ontwikkelende partij

 • Uitwerken bouwplan

 • Vergunningsprocedure afwijken bestemmingsplan

 • Start bouw woningen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag