Het Nieuwe Rivium

Een combinatie van werken, wonen en vrije tijd in een unieke wijk
 • Behoud bestaande bedrijven en werkgelegenheid
 • Aantrekken nieuwe bedrijven
 • Transformeren van kantoren naar wonen
 • Innovatieve vervoersoplossingen
27 nov

Update Rive Republic

Eind mei van dit jaar is gestart met de eerste transformatie binnen Het Nieuwe Rivium. Het voormalig kantoorgebouw aan de Rivium 1e straat wordt getransformeerd naar een hoogwaardig woongebouw met instapklare studio’s.

Met in de plint ruimte voor een gezamenlijke woonkamer, wasserette en koffiebar/lunchroom Daily is Rivium klaar voor haar eerste bewoners!

De instapklare studio’s van Rive Republic worden in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd.

In maart van dit jaar is het gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium opgesteld. Het doel van dit gebiedspaspoort is om te laten zien dat Rivium een aantrekkelijke plek is - waar veel mogelijk is - en waar niet alleen wordt gewerkt. We richten ons daarmee niet alleen op de eigenaren en bedrijven, maar nu ook op de (toekomstige) bewoners en bezoekers van het gebied. Het enthousiasme van initiatiefnemers heeft er toe geleid dat we een verdiepingsslag maken op het eerst gebiedspaspoort. Het vervolg hierop wordt in januari 2019 aan alle belanghebbenden en betrokkenen gepresenteerd.

Ambitie

Gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium is een uitnodiging geweest aan initiatiefnemers om met vernieuwende ideeën voor Rivium te komen. Bijvoorbeeld het transformeren van een kantoorpand naar woningen. Door ook passende voorzieningen toe te voegen, creëren we een prettige combinatie van wonen, werken en vrije tijd. Een toekomstbeeld dat ook vanuit de markt wordt gedeeld, en een beeld dat van de gemeente vraagt om flexibel te zijn en mee te denken.

 

Het gebiedspaspoort Het Nieuwe Rivium geeft inzicht in de gewenste ontwikkeling op het Rivium met daarbij een aantal spelregels om ervoor te zorgen dat ontwikkelingen optimaal op elkaar aansluiten. Zo zetten we in op drie thema's: levendigheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Doe mee!

Dat Rivium een gebied is met grote potentie blijkt wel uit het enthousiasme van initiatiefnemers. Sinds de vaststelling van het gebiedspaspoort (maart 2018) is de gemeente met veel geinteresseerden in gesprek over de ontwikkeling van het (nu nog) bedrijventerrein. Samen met ontwikkelaars stellen we kaders en randvoorwaarden op voor onder andere de openbare ruimte, voorzieningen en bouwvolumes. 

 

Huidige eigenaren en bedrijven betrekken we bij het proces, evenals de omliggende wijken. Door regelmatig bij elkaar te komen blijft iedereen op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. 

Zodra de eerste bewoners hun intrede in het gebied hebben gedaan, worden ook zij betrokken bij de herinrichting van Rivium. 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Afronding gebiedsatlas Rivium Campus

 • Afronding verkenning Economische Toekomstpotentie

 • Afronding businessmodel verticale stadslandbouw

 • Gesprekken grote investeerders in samenwerking met provincie Zuid-Holland

 • Inventarisatie kansrijke initiatieven die (potentieel) bepalend zijn voor de richting van het gebiedspaspoort

 • Bijeenkomsten met belanghebbenden in het gebied

 • Vaststellen concept gebiedspaspoort in college van B&W

 • Inspraakperiode (inclusief afsluitende plenaire bijeenkomst)

 • Besluitvorming gemeenteraad

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Bart de BoerStuur een bericht
06-50055504maandag t/m vrijdag