Locatiestudie speelplaats de Watervallei

  • Speelplaats
  • Voor kinderen van alle leeftijden
  • Realisatie zomer 2019
2 jan

Informatiebijeenkomst nieuwe locatie waterspeelplaats

Op woensdag 16 januari 2019 vanaf 19.00 uur in de vrijgemaakte gereformeerde kerk De Voorhof, Bermweg 332 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst gaat over drie voorkeurslocaties in Schollebos en op sportpark Schenkel voor de realisatie van speelplaats de Watervallei. Om 19.30 uur begint voor iedereen de presentatie en daarna is er ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Er is parkeergelegenheid vlakbij de kerk, een paar meter verderop aan de overzijde van de weg.

Belangstellenden zijn van harte welkom om op de informatiebijeenkomst aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst vertellen wij u hoe de waterspeelplaats er uit komt te zien en waar deze gesitueerd zou kunnen worden. Ook vertellen wij u graag welke werkzaamheden er voor verricht zullen worden en hoe het beheer en de handhaving zijn geregeld. Voor de goede orde: er is dus nog geen besluit genomen waar de waterspeelplaats wordt gerealiseerd.

In Capelle hebben we straks iets bijzonders: speelplaats de Watervallei. Dit is een speelplaats met zes door water aangedreven speeltoestellen die op een betonvloer van circa 150 m2 komen te staan. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier spelen. Het streven is om vóór de zomer van 2019 deze waterspeelplaats in bedrijf te hebben.

In eerste instantie wilden we de waterspeelplaats op het grasveld naast tennispark 't Hooghe Water aan de Groenedijk realiseren. Wij hebben echter besloten naar andere locaties te kijken. De afgelopen tijd hebben wij daarom een aantal locaties onderzocht die geschikt zouden kunnen zijn om er een waterspeelplaats te creëren. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de locatiestudie die u onder aan deze pagina. Op basis van deze studie zijn drie nieuwe locaties geschikt bevonden voor de vestiging van de Watervallei, dit zijn:

-         Evenemententerrein Schollebos;

-         Ravottia Schollebos;

-         Hockeypad op Sportpark Schenkel.

 

Hiermee is de locatie aan de Groenedijk komen te vervallen. In de locatiestudie is beargumenteerd hoe tot deze drie locaties gekomen is, deze locatiestudie is onder aan deze pagina te downloaden.

 

Actueel

Hierbij nodigen wij alle belangstellenden uit voor een informatiebijeenkomst over de mogelijke komst van een waterspeelplaats in het Schollebos of sportpark Schenkel. Deze bijeenkomst organiseren wij om u te informeren over onze plannen en omdat wij geïnteresseerd zijn in uw ideeën en reacties.

 

Locatie:                     vrijgemaakte gereformeerde kerk De Voorhof, Bermweg 332

Datum:                      woensdag 16 januari 2019

Inloop:                       om 19.00 uur

Presentatie:              om 19.30 uur

Vragen en reacties: om 20.00 uur

Einde bijeenkomst: plm. 21.30 uur

 

Inhoud

Wij zijn op zoek gegaan naar een plek waar kinderen uit heel Capelle en hun ouders graag naartoe gaan om een uurtje of een middagje met de waterspeeltoestellen te spelen. Bij voorkeur in een aantrekkelijke omgeving met andere speelmogelijkheden en verwante voorzieningen in de nabijheid.

 

Een zonnige plek met ligweide is hierbij een vereiste, net als een centrale ligging in Capelle waardoor de speelplaats voor iedereen goed bereikbaar is. Uiteraard moet de hinder naar de omgeving toe beperkt blijven. Verder mag de locatiekeuze niet leiden tot hoge bijkomende kosten.

 

Draagvlak

Er is ons veel aan gelegen dat omwonenden een waterspeelplaats in hun buurt ziet zitten.

 

De informatiebijeenkomst is hierom, naast het verstrekken van informatie vanuit de gemeente, ook uitdrukkelijk bedoeld om van gedachten te wisselen tussen medewerkers van de gemeente en de belangstellenden die op de avond af zijn gekomen.

 

Iedereen heeft de mogelijkheid om een reactieformulier in te vullen. Dit kan op de informatieavond, maar u kunt ook het digitale formulier onder aan deze pagina downloaden, invullen en versturen naar b.holleman@Capelleaandenijssel.nl. Dit digitale formulier staat open tot en met 31 januari 2019.

 

Verder verloop van het proces

Alle reactieformulieren zullen worden beantwoord in de nota van beantwoording, die de indieners van de reacties (digitaal) toegestuurd krijgen. Op basis van de locatiestudie en de reacties zal het college van burgemeester en wethouders één locatie voorleggen aan de gemeenteraad. Conform huidige planning wordt dit begin maart in de raadscommissie besproken en zal de raad op 18 maart een definitief besluit nemen.

 

Op géén van de 3 locaties is een omgevingsvergunning voor de realisatie nodig, omdat de waterspeelplaats in de geldende bestemmingsplannen past en omdat er geen omgevingsvergunning voor bouwen nodig is. Dit betekent dat na het besluit van de gemeenteraad direct overgegaan kan worden tot realisatie.

 

 

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Bram Holleman
010 284 8749