Meeuwensingel 1a: woonzorgstudio's

Kwalitatief mooie woonomgeving voor dementerende ouderen
 • Kwalitatief mooie woonomgeving
 • 19 woonzorgstudio's
 • Voor dementerende ouderen
 • Nieuwbouw pand
29 jan

Bijeenkomst Meeuwensingel 1a

Op maandag 28 januari was er een bijeenkomst voor de realisatie van de 19 nieuwe woonzorgstudio’s aan de Meeuwensingel 1a. De aanwezigen hadden vooral vragen over het nieuwe gebouw (hoogte, oppervlakte), de doelgroep en de planning. Verder waren zij positief over de nieuwe ontwikkeling en noemde dat het fijn is dat er deze plek ruimte geboden wordt voor dementerende ouderen.

De locatie Meeuwensingel 1a is gekocht door De Stenen B.V. Zij gaan op deze locatie 19 woonzorgstudio's realiseren voor dementerende ouderen. Zij doen dit voor de ZorgHaven woonzorggroep. Zij bieden zorg in een kleinschalige, meer huiselijke setting, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten op de leefstijl en gewoonten van thuis. Het bestaande gebouw wordt gesloopt en op de fundering wordt een nieuw pand gebouwd. Dit gebouw bestaat uit een half verdiept souterrain, twee woonlagen en een kap, waarachter de technische voorzieningen worden gerealiseerd. Het nieuwe gebouw wordt iets groter dan het bestaande gebouw, doordat de verspringing die het bestaande gebouw kent recht wordt getrokken. Daarnaast worden er terrassen toegevoegd voor de bewoners, zodat zij kunnen genieten van de buitenruimte. Er worden geen bomen gekapt. De bewoners zijn dementerend en kunnen niet zelfstandig het terrein verlaten. De buitenruimte biedt hun de mogelijkheid naar buiten te gaan binnen de veilige afscheiding van het terrein.
Dit zijn de afmetingen in hoogte van het nieuwe gebouw, gemeten vanaf de begane grondvloer. Het nieuwe gebouw heeft een oppervlakte van ca. 1200 vierkante meter en een maximale bouwhoogte van 11 meter (peilniveau= de begane grond). Gebouw heeft een half verdiept souterrain. Totale hoogte is daardoor ca. 12,5 meter hoog
Impressies bouwplan
Oppervlakte van het bestaande pand en het nieuwe pand.

Voortgang

Op 28 januari 2019 is een bewonersinformatieavond georganiseerd in het bestaande pand aan de Meeuwensingel 1a. Vanuit de ontwikkelaar Stenen B.V. was Joost van der Klooster aanwezig, Bert Toormans (Toormans architecten ) en Ronald Oostlander van de zorghavengroep (de exploitant van het nieuwe woonzorggebouw). Vanuit de gemeente Capelle aan den IJssel was de projectleider Mélanie Smits aanwezig. Gezamenlijk konden de vragen van de 12 geïnteresseerde omwonenden beantwoord worden. De vragen hadden vooral betrekking op hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien (hoogte, oppervlakte, situering). Wat is de invloed van het nieuwe gebouw op de eigen woonsituatie. Omwonende waren positief over de nieuwe ontwikkeling.

 

Voor meer informatie over de toekomstige exploitant: De ZorgHaven groep zie: www.zorghavengroep.nl

 

In februari 2019 is gestart met de sloop van het bestaande pand. De sloop wordt uitgevoerd door Mol sloopwerken conform de geldende wet- en regelgeving. De asbestverwijdering is circa 22 februari 2019 afgerond. De sloop van het gebouw (tot aan de beganegrondvloer) is volgens planning afgerond in week 16 (= medio april). De omgevingsaanvraag wordt naar verwachting in april ingediend. De reguliere procedure hiervoor duurt maximaal 8 weken (+ eventueel 6 weken verlenging). Tegen de verleende vergunning kan bezwaar ingediend worden

(= bezwaarperiode van 6 weken). Als er geen bezwaar is ingediend kan gestart worden met de bouw.

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Start sloop bestaande pand

 • Indienen omgevingsaanvraag

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Mélanie SmitsStuur een bericht
010- 28 48 792maandag t/m vrijdagochtend