Realiseren landelijke woonbuurt 's-Gravenweteringpark

Gevarieerd wonen in het slagenlandschap
 • Openbare ruimte is een multifunctioneel landschapspark
 • Het slagenlandschap als basis voor ontwikkeling
 • Divers en landelijk wonen met circa 60 woningen
 • Klimaatverbetering op gebied van energie, bodem en water
Het IJsselcollege is eind 2016 verhuisd van de Kanaalweg naar een nieuwe locatie. Het schoolgebouw wordt gesloopt en maakt dan plaats voor een kleinschalige dorpse woonbuurt van circa 60 woningen met een gevarieerde mix aan woningtypen. Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort vastgesteld met de ambities en spelregels voor de toekomstige herontwikkeling. Het gebiedspaspoort kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Een autoluwe woonbuurt met fiets- en wandelroutes

Locatie ’s-Gravenweteringpark wordt een kleinschalige dorpse woonbuurt met vrijstaande woningen, twee onder één kappers en een beperkt aantal rijwoningen en appartementen. Het zijn woningen met een aansprekende landelijke en dorpse architectuur. De toekomstige woonbuurt kenmerkt zich door een autoluw karakter waarbij de straten een smal, dorps wegprofiel hebben. De buurt wordt voor auto’s ontsloten vanaf de Kanaalweg. Wandel- en fietspaden vormen routes en doorzichten vanuit de omliggende wijken naar het landschap. Het bestaande fietspad naast de golfbaan blijft vrij liggen in het groen.

 

Een duurzame ontwikkeling

Voor ‘s-Gravenweteringpark hebben we een hoge duurzaamheidsambitie. We zetten in op klimaatbewust ontwikkelen op het gebied van bodem, water, materiaalgebruik en energie.

 

Het slagenlandschap als basis

Na de sloop van de school worden de oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk teruggebracht, zodat ook extra waterberging ontstaat. Daarnaast is het de ambitie om de afwisseling tussen het open en gesloten karakter aan de randen van ‘s-Gravenweteringpark in stand te houden.

Impressie hoe woningbouw een invulling kan geven op de locatie 's-Gravenweteringpark gezien vanaf het fietspad tussen de locatie en de golfbaan. Voor deze impressie is gebruik gemaakt van het referentieproject De Bras (Ypenburg), Heren 5 en FARO architecten

Doe mee

Bij het opstellen van het gebiedspaspoort was er een grote betrokkenheid van de omwonenden. Wij vragen de nog te contracteren ontwikkelaar deze betrokkenheid voort te zetten bij het uitwerken van een concreet bouwplan na de aanbesteding. 

 

Omwonenden worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, onder andere met een digitale nieuwsbrief over Landelijk Capelle.

 

 

Voortgang

Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort voor herontwikkeling van locatie 's-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld.

 

In het voor- en najaar wordt door Bureau Stadsnatuur onderzocht of er in het voormalige IJsselcollege en de panden aan de Kanaalweg 44, 46 en 48 vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn. In november 2018 weten wij of er vaste rust- en verblijfplaatsen voor vleermuizen aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is kan de sloop worden voorbereid. Als deze vaste rust- en verblijfplaatsen wel worden geconstateerd moeten wij een ontheffing aanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden en maatregelen treffen.

 

In augustus 2018 is de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte marktpartij te vinden voor de herontwikkeling van locatie ’s-Gravenweteringpark. Deze aanbestedingsprocedure is gestart met een selectiefase, waarin partijen gevraagd worden om referenties, die laten zien in welke mate zij ervaring hebben met vergelijkbare (her)ontwikkelingen. De vijf meest geschikte gegadigden zijn uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase. Wij verwachten dat omstreeks mei 2019 bekend is welke marktpartij het bouwplan concreter gaat uitwerken op basis van het vastgestelde gebiedspaspoort. De ontwikkelaar betrekt bij deze uitwerking de omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners.  

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad

 • Aanbesteding

 • Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50 en voormalig IJsselcollege

 • Uitwerking bouwplan en voorbereiding

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag