Reconstructie Hoofdweg

Verbeteren verkeersdoorstroming
  • Reconstructie Hoofdweg
Vanaf januari 2019 zal de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel en in Zuidplas worden aangepast. Deze aanpassing is nodig om het toegenomen verkeer op de Hoofdweg een betere doorstroming te bieden. De werkzaamheden zullen in twee fasen worden uitgevoerd, namelijk fase 1. De reconstructie van de Hoofdweg in Capelle aan den IJssel van de Schollevaartse Dreef tot aan de gemeentegrens met Zuidplas. De uitvoering van deze fase staat gepland van januari 2019 tot en met het eind van april 2019. De tweede fase zal de reconstructie zijn van de Hoofdweg in de gemeente Zuidplas. In deze fase zullen de werkzaamheden aan de Hoofdweg plaats vinden tussen de gemeentegrens van Capelle aan den IJssel en Zuidplas tot aan de Britse Zoom. De uitvoering van deze fase staat momenteel gepland vanaf juli 2019 tot en met eind december 2019.

Voor meer informatie zie: www.rotterdam.nl/hoofdweg

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-2848737maandag t/m vrijdag