Reidans - Filomeentje Erf van 50 km/uur naar 30 km/uur

Verbeteren verkeersveiligheid door snelheid vermindering naar 30km/uur Reidans en Filomeentje erf
 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Snelheid verminderen door 30km/u-zone
 • Reidans en het Filomeentje erf
De Reidans wordt opnieuw ingericht en krijgt een verlaging van de maximumsnelheid naar 30km/u. Er zijn namelijk twee ongelukkige oversteken rondom de Reidans, dat voor fietsers een belangrijke schoolroute is. De herinrichting wordt gerealiseerd door het gebruik van klinkers en gelijkwaardige kruispunten. Op deze kruispunten worden kruispuntplateaus toegepast. Een kruispuntplateau is een drempel waarbij er gebruik wordt gemaakt van en vlak gedeelte tussen de op en afrit.

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners

30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners

Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt

Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

2e kwartaal 2018: fietsoversteek is vooruitopend aan de verdere herinrichin aangepast

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Het herinrichten en de verlaging van de snelheid naar een 30km/u-zone op de Reidans.

 • Het herinrichten en de verlaging van de snelheid naar een 30km/u-zone op het Filomeentje Erf.

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
010 284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag