Rioolvervanging Van Maerlantpark

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Wegonderhoud
 • Hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen groenvoorziening
In de voorgaande jaren heeft de gemeente al een deel van het Van Maerlantpark vernieuwd. Het laatste deel van de riolering in het van Maerlantpark moet nog worden vervangen. Tevens leggen we hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Op deze manier kan het stelsel voldoende hemelwater afvoeren naar de singel. Hierbij vernieuwt de gemeente de bestaande verharding en wordt de straat naar streefpeil verhoogd. Ook de openbare verlichting neemt ze mee in het project. Er is hiervoor een aangepast verlichtingsplan gemaakt. Daar waar nodig vervangen/verplaatsen we lichtenmasten.

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort.

 

Doe mee!

Bewonersbrieven voor het betreffende project zijn reeds verzonden waar u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar heeft kunnen maken. In 2017 hebben er informatieavonden plaats gevonden waarin het uiteindelijke plan is toegelicht en aangepast daar waar mogelijk.

Voortgang

Eind 2016 is de voorbereiding van het project opgestart. Vooruitlopend op de gemeente zijn de NUTS-bedrijven bezig met werkzaamheden om kabels/leidingen te vernieuwen en/of vervangen. De uitvoering van het project staat gepland voor het derde kwartaal van 2018.
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Werkzaamheden NUTS-bedrijven

 • Uitvoering gemeente

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Geert FranssenStuur een bericht
06-46040113010-2848963Maandag t/m vrijdagochtend