Verbeteren Golfbaanpad als verkeersveilige en aantrekkelijke fietsroute

Upgrade kruising Golfbaanpad en 's-Gravenweg
 • Upgrade fietsnetwerk Landelijk Capelle
 • Verkeersveiligheid fietspad waarborgen
 • Route aantrekkelijker maken
20 jun

Tips van de fietsersbond voor verbetering Golfbaanpad

Op 20 juni 2018 hebben medewerkers van de gemeente samen met de Fietsersbond een bezoek gebracht aan de locatie om de kwaliteiten en verbeterpunten in beeld te brengen.

 

Een verslag met een samenvatting van de bevindingen kunt u downloaden. De reactie van de Fietsersbond wordt gebruikt in het schetsontwerp en maatregelen, die de komende periode worden uitgewerkt.

Het Golfbaanpad is onderdeel van een veelgebruikte fietsroute tussen de wijken Schollevaar en Oostgaarde. We gaan de kruisingen en het omliggende groen verbeteren.

Doe mee

In overleg met de bewoners, de fietsersbond en Stichting Natuurvrienden Capelle wordt een ontwerp met maatregelen uitgewerkt. Heeft u aandachtspunten of suggesties? Neem contact op met de projectleider via de contactgegevens, die onderaan deze pagina staan.

 

Verbeteren verkeersveiligheid kruisingen

Omwonenden en gebruikers ervaren de kruising van het Golfbaanpad met de ‘s-Gravenweg als een onoverzichtelijk en onaantrekkelijk verkeersknooppunt. Ook voor de kruising met de Bermweg is aandacht gevraagd, onder andere voor de steile helling en een verkeersveilige oversteek in relatie tot het vele doorgaand verkeer op de Bermweg.

 

Upgraden fiets- en voetpad en omliggend groen

Verbeteringen aan de kruisingen kunnen mogelijk in combinatie met aanpassingen in het omliggende groen. Hiermee worden de kansen benut om de route aantrekkelijker te maken. Ook wordt naar de kwaliteit van het asfalt van het fiets- en voetpad gekeken.

 

Toegang naar Schollebos

Via het Golfbaanpad kun je het Schollebos in fietsen. Wij hebben de ambitie om de toegangen naar het Schollebos te versterken. Vandaar gaan wij ook kijken naar de mogelijkheden om de toegang naar het Schollebos aantrekkelijker te maken.

Foto's van het Golfbaanpad en omgeving

Voortgang

De gemeenteraad heeft op 13 november 2017 de gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld. Het verbeteren van het Golfbaanpad is één van de projecten waarvoor een budget beschikbaar is gesteld.

 

Momenteel worden de kwaliteiten en aandachtspunten van het Golfbaanpad in beeld gebracht. Op basis van alle inbreng wordt een schetsontwerp gemaakt en kan de uitvoering in 2019 starten.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Ontwerp uitwerken

 • Voorbereiden en uitvoeren maatregelen

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag