Vernieuwing Pier Panderplein

Herinrichting Pier Panderplein tot aantrekkelijk groen verblijfsgebied
 • Versterking huiskamergevoel in hart van de wijk
 • Groene inrichting Pier Panderplein
 • Aanpassing Stationsplein
 • Aantrekkelijke plekken voor verblijf en ontmoeting
4 feb

Voortgang werkzaamheden Pier Panderplein

Aan de metamorfose van het Pier Panderplein wordt hard gewerkt. De vloer van de terras-uitbreiding is gestort en ook de andere betonconstructies voor het plaatselijk verbreden van het loopdek zijn in voorbereiding. Beneden op het plein en in de Rodinrade is het riool vervangen en is het plein met lichtgewicht ophoogmateriaal op de gewenste hoogte aangebracht.

Op korte termijn starten we met het plaatsen van de prefab betonnen elementen waarmee de trappen en groenvoorzieningen op het plein zichtbaar gaan worden. De nieuwe bestrating beneden op het plein en de Rodinrade brengen we in de laatste fase van het project aan.

Winkelcentrum de Scholver en de directe omgeving zullen dit jaar een metamorfose ondergaan. De nieuwe eigenaar van het winkelcentrum heeft ambitieuze plannen. Om het centrum weer toekomstbestendig te maken zullen de noord- en zuidentree anders ingericht worden. De bestaande overkappingen verdwijnen. Aan de noordzijde komen een mooie trap en een lift. Aan de zuidzijde/het Pier Panderplein komt gezinshoreca met aangrenzend een terras. De verouderde gevels maken plaats voor eigentijdse architectuur.

Projectomschrijving

 

In aansluiting hierop richt de gemeente het Pier Panderplein opnieuw in zodat er een aantrekkelijke plek voor verblijf, ontmoeting, en activiteiten ontstaat. Er bleek vooral behoefte aan een groenere uitstraling. Daarom komen er meer plantenbakken en bomen. Naast het groen komt er een breed bordes dat ruimte biedt aan terrassen en een mooie trap die de entree van het winkelcentrum met het plein verbindt. Ook sfeervolle verlichting, een speeltoestel, een plek om de fiets te parkeren, zitgelegenheden en een podium maken deel uit van de inrichting.  De overgang van het plein naar het winkelcentrum wordt verkleind door het plein gedeeltelijk op te hogen. De huidige hellingbaan vormt een barrière. De toplaag van de voetgangersdekken van de Henry Moorepassage zal door de gemeente vervangen worden zodat deze aansluit op de nieuwe inrichting.

 

Onthulling 3D informatiehuisje 13 maart 2018

Wethouders Hartnagel en Faassen onthullen 13 maart het informatiehuisje op het Pier Panderplein en delen tulpen uit.

Doe mee!

 

In aanloop naar de plannen zijn er diverse bijeenkomsten geweest met omwonenden. Hierin konden omwonenden uit een aantal scenario's kiezen voor de invulling van het Pier Panderplein. De stand van zaken is een aantal keren in vergaderingen met het Wijkoverleg Platform (WOP) gepresenteerd.

 

In de hal van het Huis van de Wijk (Stationsplein 20) worden de omwonenden op de hoogte gehouden over de nieuwe ontwikkelingen in de wijk. Verder is er geregeld contact met de eigenaren en ondernemers in het gebied. De laatste planning is in september 2017 tijdens de WOP-vergadering gepresenteerd. Op 5 februari zijn de ondernemers geinformeerd over de stand van zaken.

 

Daarnaast betrokken we de eigenaar Orange Capital Partners (OCP) van Winkelcentrum De Scholver en de Verenigingen van Eigenaren van de Henry Moorepassage, de Mari Andriessenrade en de Zadkinerade bij de ontwikkelingen.

Beeldverslag van cocreatiesessies
Impressies gevel winkelcentrum De Scholver en Pier Panderplein
Plattegrond

Heuglijk nieuws voor Schollevaar: de werkzaamheden zijn gestart!

 

De werkzaamheden voor de herinrichting van het Pier Panderplein zijn 23 april 2018 officieel van start gegaan. Gestart is met de sloop van de tegelvloer en de sloop van de betontrap. Het slopen van de tegelvloer vindt gefaseerd plaats, zodat winkelcentrum De Scholver vanaf het plein altijd bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden. De tegels op de dekken worden vervangen en het lager gelegen gedeelte van het plein wordt heringericht. Eind mei wordt de luifel gesloopt. De gevel wordt daarna waterdicht gemaakt. De oplevering van deze fase vindt volgens de aannemer van Orange Capital Partners (de eigenaar van het winkelcentrum, afgekort OCP) begin juni plaats. Nadat de werkzaamheden van OCP zijn afgerond, gaan wij aan de slag met de vernieuwing van het plein. De belangrijkste wijzigingen op het plein bestaan uit het creëren van een groenere uitstraling, een mooie trap die het plein met de Scholver verbindt en meer ruimte voor terrassen. Wij werken dit jaar aan het realiseren van een sfeervol plein met voldoende zitgelegenheid, nieuwe verlichting en een speelaanleiding voor de kinderen. Het streven is om de metamorfose van het plein eerste kwartaal 2019 te voltooien.

Wanneer vinden welke werkzaamheden plaats? (zie onderstaand document ''Fasering werkzaamheden Pier Panderplein'')
Impressies Stationsplein en Pier Panderplein

Voortgang

Inmiddels is begonnen met het opbreken van de verharding en het vervangen van de riolering. Het vervangen van het riool duurt tot eind oktober.

Vanaf halverwege week 41 zal er gedurende 6 dagen worden geheid. Dit geeft helaas enige, maar onvermijdelijke geluidsoverlast.

 

De doorgang vanaf de Zadkinerade en de toegang vanaf de Rodinrade sluiten we af met bouwhekken ivm de veiligheid op de bouwplaats. Dit geldt niet voor Hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance. Er worden borden geplaatst voor een omleidingsroute via de Henry Moorepassage.

 

Klachten over wiebelende en ongelijk liggende nieuwe tegels op het loopdek zijn bij ons bekend. Deze zijn voor zover mogelijk verholpen.

 

U ontvangt op korte termijn een bewonersbrief met een uitgebreidere informatie.

 

Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u stellen aan directievoerder Frits de Greef (010-284 8707).

Algemeen technische vragen kunt u stellen aan projectleider Dirk van den Heuvel (010-284 8019).

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Definitief ontwerp Pier Panderplein gereed

 • Uitwerking plannen/ aanbesteding

 • Werkzaamheden Pier Panderplein

 • Werkzaamheden winkelcentrum De Scholver

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06-21163354010-2848714ma, di, wo, do