Vervoersknooppunt Rivium

Het knooppunt van innovatief vervoer
 • Innovatie zelfrijdende parkshuttle
 • Halte waterbus Dordrecht-Rotterdam
 • Elektrische fietsen (Go-Bike)
 • Park + Ride voorziening
In 1999 werd op Rivium Businesspark de zelfrijdende ParkShuttle geïntroduceerd. Dit kleinschalige openbaar vervoersysteem is wereldwijd uniek. Het is nog steeds het enige autonome systeem zonder steward aan boord, dat kruisingen heeft met ander verkeer en dat sinds 2005 rijdt als regulier openbaar vervoer in een eigen concessie. Sinds 1999 zijn er al meer dan 6.000.000 reizigers vervoerd tussen de beginhalte metrostation Kralingse Zoom en de huidige eindhalte Rivium 4e straat.

Doe mee!

Nu het Informatiecentrum Rivium is geopend kan men daar op elke donderdagmiddag tussen 12.00 en 14.00 uur terecht voor informatie over de verschillende onderdelen van Vervoersknoop Rivium, over de woningbouwplannen op Rivium en de aanpassingen van de openbare ruimte.

 

Samenwerking

In het project wordt nauw samengewerkt met o.a. de Waterbus, Gobike, de Verkeersonderneming, de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Connexxion, de Provincie Zuid-Holland, het Researchlab Automated Driving Delft (RADD), eigenaren en huurders op Rivium en voertuigleverancier 2getthere.

 

Haltes

De nieuwe haltes van de ParkShuttle gaan we op ludieke wijze in kaart brengen.

Vernieuwing en uitbreiding

De komende jaren werken we aan de vernieuwing van het vervoersysteem en aan de uitbreiding van de infrastructuur op Het Nieuwe Rivium. Het traject wordt in de jaren 2018-2019 doorgetrokken tot aan de Nieuwe Maas. Hiermee verbinden wij het Rotterdamse metronetwerk met vervoer over water, waarbij de haltes centraler in het gebied (Rivium) komen te liggen. Indien mogelijk wordt het traject in een later stadium uitgebreid naar de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het door gemengd verkeer laten rijden van de ParkShuttle op de openbare weg vormt de grootste uitdaging binnen het project. Bij de nieuwe eindhalte op de Schaardijk wordt de Vervoers­knoop Rivium gerealiseerd. Vanaf de eindhalte kan men in de toekomst overstappen op de Waterbus. Ook komen er drie Gobike stations op Rivium waar men kan overstappen op een elektrische (deel)fiets. Door de realisatie van het Gobike-sys­teem in Capelle aan den IJssel, maken we deel uit van een groter regionaal netwerk. Ook zijn er plan­nen om een P+R voorziening te creëren ter hoogte van de eindhalte, onder andere voor reizigers van de Waterbus en voor bezoekers van het nieuwe Feyenoord-stadion. Vervoer over water naar voetbalwedstrijden en evenementen speelt een belangrijke rol in de bereikbaarheid van Feyenoord City. De uitgevoerde behoefte onderzoeken laten zien dat een aanzienlijk deel van de respondenten de ParkShuttle en de Waterbus beschouwt als alternatieve vervoersmiddelen. Met de introductie van de vernieuwde ParkShuttle van 2getthere (generatie 3.0) en de aansluiting op de Waterbus, geven wij een belangrijke impuls aan het realiseren van een goed bereikbaar woon-werk gebied.

Primeur: eerste ervaringen met elektrische deelfietsen - Gobikes - op Rivium

Op 6 september 2018 is op Rivium in Capelle aan den IJssel het eerste Gobike station feestelijk geopend door wethouder Dick van Sluis en Gobike directeur Jeffrey Dost. Vooruitlopend daarop hebben enkele Rivium ‘bewoners’ op 22 augustus 2018 alvast ervaring op kunnen doen met deze elektrische deelfietsen. Gobike stelde daarvoor drie fietsen beschikbaar. Daarmee kon de eerste schouw op Rivium gedaan worden in aanloop naar het Keurmerk Veilig Ondernemen. Zowel parkmanager Janneke Both, als Rivium marinier Henk van Ree waren enthousiast over de elektrische, traceerbare deelfietsen. De verwachting is dat Rivium eind 2018 drie Gobike stations telt, met elk een aantal fietsen. Gebruik en betaling van de fiets geschiedt via de app die daarvoor in app stores van de diverse telefoonaanbieders kan worden gedownload. Gobike maakt, samen met de in 2019 te vernieuwen en uit te breiden ParkShuttle en de toekomstige Waterbushalte, onderdeel uit van Vervoersknoop Rivium. Vanaf volgend jaar kunnen zij ook hun voordeel gaan doen met de andere nieuwe of vernieuwde vervoersalternatieven die samen zorgen voor een nog beter bereikbaar woon-werkgebied.

22 augustus 2018: de eerste Gobikes worden getest op Rivium!

Voortgang

Begin 2017 is de gemeente gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de bestaande ParkShuttlebaan. Dit vormde een eerste stap naar de uitbreiding. Op 7 maart 2018 heeft de bestuurscommissie Vervoersautoriteit MRDH de concessie ParkShuttle 2018-2033 aan Connexxion verleend. In de komende periode zetten we verdere stappen in het vernieuwen van het vervoersysteem en in de uitbreiding van de infrastructuur, die uiteindelijk resulteren in het realiseren van de Vervoersknoop Rivium.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding op- en aanpassing van de infrastructuur

 • Overeenkomsten/vergunningen Waterbus

 • Realisatie Gobike stations

 • Realisatie Waterbushalte

 • Testen nieuwe ParkShuttle op de bestaande baan

 • Testen nieuwe ParkShuttle op de nieuwe infrastructuur

 • Realisatie Vervoersknoop Rivium

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Rien van der KnaapStuur een bericht
06 - 55 78 64 74 maandag t/m vrijdag