Watervallei Groenedijk

  • (water) Speeltuin
  • In een groene omgeving
  • Dichtbij de IJssel
  • Interactief waterspel
  • Gratis toegang
De gemeente Capelle aan den IJssel wil een waterspeelplaats aanleggen voor alle Capelse kinderen. In eerste instantie was het de bedoeling om deze aan de Groenedijk te realiseren. Echter, er is in oktober 2018 besloten om andere locaties te onderzoeken. Dit had te maken met het feit dat er voor de locatie Groenedijk sprake was van 1 tegenvallende resultaten van het geluidsonderzoek, 2 onvoldoende draagvlak van direct omwonenden en 3 de wens van de gemeente om de waterspeelplaats voor de zomer van 2019 te realiseren -wat op deze locatie niet mogelijk is.

Inmiddels is besloten om de locatie aan de Groenedijk niet meer in aanmerking te laten komen voor de waterspeelplaats.

 

Momenteel is een locatiestudie naar andere mogelijke locaties voor de waterspeelplaats uitgevoerd. Er zijn drie andere locaties geschikt bevonden voor de realisatie van de waterspeelplaats. Op de pagina ‘locatie studie speelplaats ‘de Watervallei’ wordt de locatiestudie en het proces om tot realisatie te komen toegelicht.

 

Op woensdag 16 januari 2019 wordt in de kerk de voorhof een informatiebijeenkomst georganiseerd over de locatiestudie.

  

Historie locatie Groenedijk

Op het grasveld naast tennispark 't Hooghe Water, aan de Groenedijk, is een nieuwe speeltuin aangelegd. Het oorspronkelijke plan was om op deze locatie ook een spraypark te realiseren. De gemeente heeft echter besloten een onderzoek te starten naar andere locaties voor dit spraypark.

Het project spraypark De Watervallei is begonnen eind 2017. De Watervallei is een interactieve waterspeelplaats, met ook andere speelvoorzieningen. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier recreëren. Doordat de watertoestellen aangestuurd worden door een computer, kunnen de tijden van de toestellen zelf ingesteld worden. Op een Capelse Kinderconferentie zijn plannen getoond van een waterpark aan de IJsseloevers (Groenedijk). Hierop zijn destijds veel enthousiaste reacties gekomen. Op 31 maart 2018 heeft de gemeenteraad een akkoord gegeven om het spraypark de Watervallei te realiseren. De voorbereidende werkzaamheden gingen van start.

 

Een deel van de bewoners in de buurt bleek “De Watervallei” op deze locatie niet te zien zitten. Een aantal diende bezwaar in. Op 31 juli is een verzoek om een voorlopige voorziening behandeld bij de rechtbank. Toen is besloten de werkzaamheden stil te leggen en de vergunning in te trekken. Daarop kon een nieuwe uitgebreide procedure worden opgestart. Onderdeel van deze procedure is een onderzoek naar onder andere de parkeer(druk), belasting van de natuur en geluid(overlast) aan de Groenedijk. Het onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau Tauw heeft het onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksresultaten zijn destijds tijdens de bewonersavond op 17 oktober 2018 gepresenteerd.

 

De uitkomsten van het onderzoek, samen met de al eerder verkregen vergunningen en het bestemmingsplan, waren over het algemeen gunstig. Het onderzoek gaf echter aan dat er een onwenselijk hoge geluidsbelasting van de gevels van nabijgelegen woningen ontstaat. Dit vormde de aanleiding voor het opstarten van het locatieonderzoek.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Bram HollemanStuur een bericht
010 284 8749