Werkzaamheden Alouette erf

Wij investeren in uw wijk!
  • Vervangen riolering
  • Ophogen verharding
  • Nieuw verlichtingsplan
  • Vervangen beplanting
  • Renoveren voetgangersbruggen
In het Alouette erf is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk ernstige verzakkingen in de straat. Dit wordt aangepakt. Wij streven er naar de inrichting van de buurt te verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering worden ook een tweetal voetgangersbruggen gerenoverd en wordt er nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt de wijk een nieuwe kwaliteitsimpuls.

Doe Mee!

Bewonersbrieven voor het betreffende project zijn reeds verzonden waarin u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar heeft kunnen maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Voortgang

Onlangs hebben alle bewoners een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen van een inloopavond op 18 februari tussen 19:30 uur - 21.00 uur in het Wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneelserf 20. 

De avond heeft een informeel karakter en u bent vrij te komen wanneer het u schikt, binnen de hierboven aangegeven tijdsperiode.

 

Terugkomavond 11 maart 2019

Op maandag 11 maart 2019 wordt een tweede inloopavond georganiseerd. Dan zijn eventuele correcties op de tekeningen doorgevoerd.

Deze avond zal ook worden gehouden in het wijkcentrum Schollevaar tussen 19:30 - 21:00 uur. Ook dan kunt u vrij binnenlopen om de te tekeningen bekijken.

 

Na de inloopavond (en eventueel doorvoeren van correcties op de tekeningen) wordt de aanbestedingsprocedure opgestart, waarna de start van de werkzaamheden begin juni wordt verwacht. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Enkele weken voor start uitvoering wordt u nader geïnformeerd over planning, fasering en bereikbaarheid.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
010-2848490Ma, di, do, vrij