Werkzaamheden Arica - WaterWeg

Wij investeren in uw wijk!
  • WaterWeg 
  • vervangen riolering
  • ophogen en wegonderhoud
  • vernieuwen groen
11 dec

IJssel en Lekstreek: Op weg naar de toekomst in de Arica

In de IJssel en Lekstreek van 5 dec besteedde de krant aandacht aan de Waterweg. Nieuwsgierig? Klik lees verder voor de link.

De riolering in de omgeving van de Arica is aan vervanging toe. De werkzaamheden, die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving. Om de overlast in uw buurt te beperken voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

Project WaterWeg

Omgaan met het nieuwe klimaat

Ons klimaat verandert. Dit betekent nu al dat we vaker met stevige regenbuien te maken hebben dan in de vorige eeuw. Deze periodes worden inmiddels ook afgewisseld met periodes van droogte. We moeten omgaan met dit nieuwe klimaat. En dat doen we door goed voorbereid te zijn en anders om te gaan met water. Dit wordt klimaatadaptatie genoemd.

 

De oorzaken van veranderende klimaat houden niet op bij onze landsgrenzen. De aanpak van de overlast dus ook niet. Vandaar dat ‘Brussel’ een Europees programma heeft opgezet: STAR2Cs (two seas/ twee zeeën). Via dit programma leren diverse gemeenten uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland van elkaars aanpak. De gemeenten leren van elkaars maatregelen en, minstens zo belangrijk, zij leren van elkaar hoe bewoners en bedrijven het best worden betrokken bij de plannen en de besluiten die worden genomen. En hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van de initiatieven en ideeën die vanuit de samenleving komen.

 

Capels project WaterWeg

Capelle doet mee met dit Europese programma vanwege de hoge grondwaterstand die we hier kennen. Het project in Capelle heet WaterWeg en wordt betaald met een financiële bijdrage uit het STARS2Cs programma van de Europese Unie Ervaringen die in de Arica worden opgedaan, kunnen vervolgens elders in Capelle en zelfs in heel Europa worden toegepast.

 

Voorbeeldproject aan de Arica

Op 6 september worden de bewoners geïnformeerd over dit project. De plannen moeten natuurlijk passen bij de buurt of straat. Waarom Arica? Arica wordt het Capels voorbeeldproject, niet omdat in deze straat en de directe omgeving problemen zijn met wateroverlast. Er stonden voor de Arica al de reguliere werkzaamheden voor groot onderhoud op de planning. Het moment willen we benutten om nog iets extra’s te doen in deze periode.

 

Onderzochte oplossingen

Het klinkt wellicht alsof we zomaar wat gaan uitproberen en niet weten wat de gevolgen zullen zijn. Dit is niet zo. De klimaatsverandering vraagt om vernieuwende maatregelen. Er is door universiteiten en onderzoeksbureaus op dit terrein al veel onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen om wateroverlast in wijken en buurten tegen te gaan. Diverse gemeenten passen deze oplossing al op beperkte schaal toe.

 

Meer weten?

Meer informatie over het Europese Project vindt u op deze website: https://www.interreg2seas.eu/en/star2cs

 

Straks vindt u hier het verslag van de informatiebijeenkomst van de bewoners.

 

 

Werkzaamheden Arica

 

De riolering in de omgeving van de Arica is aan vervanging toe. De werkzaamheden, die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving.  Om de overlast in uw buurt te beperken voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

 

Werkzaamheden zoals:

  • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool).
  • Het, indien mogelijk, plaatsen van ondergrondse (afval)containers.
  • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
  • Het optimaliseren van de parkeerruimte, en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
  • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijk hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den Heuvel Stuur een bericht
010 - 284 8019maandag t/m vrijdag