Werkzaamheden Dalenbuurt-Oost

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Ophogen verhardingen
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen groenvoorziening
In de Dalenbuurt-Oost is de riolering in slechte staat en zijn er plaatselijk ernstige verzakkingen in de straat. Dit wordt aangepakt. Wij streven er naar de inrichting van de buurt te verbeteren in overleg met de bewoners. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorziening en de speelplaatsen. Verder worden de afvalcontainers ondergronds geplaatst en wordt een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een nieuwe kwaliteitsimpuls.

Doe mee!

Er zijn informatiebrieven naar bewoners verstuurd over het project. In deze brief staat naast de informatie ook vermeld hoe u uw ideeen over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar kunt maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd. De datum hiervan is nog niet bekend.

Voortgang

Eind september 2016 hebben alle bewoners een informatiebrief ontvangen waarin de start van de voorbereiding is aangekondigd.
Tijdens de voorbereidingsfase wordt er voor de bewoners een informatie- en inloopavond georganiseerd. Uitnodigingen hiervoor worden te zijner tijd toegezonden. De start van de werkzaamheden staat gepland voor het einde van het 2e kwartaal van 2018.

 

Vooruitlopend op de werkzaamheden van gemeente is Stedin gestart met het vervangen van de gasleiding. Stedin heeft de bewoners door middel van informatiebrieven hierover geinformeerd.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding werkzaamheden

 • UItvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-2848737maandag t/m vrijdag