Werkzaamheden Dalenbuurt-West

Wij investeren in uw wijk !
 • Vervangen riolering
 • Vervangen wegverharding
 • Hemelwater- en drainagestelsel
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vervangen groenvoorziening
Het project omvat de wijk Dalenbuurt-West. Het projectgebied is omsloten door Keerkring(Watergang), Atolpad, de Vallei, Oosterlengte, Moeseldal, en de Rijndal. Binnen deze begrenzing moet de gemeente de riolering vervangen. Daarbij leggen we een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aan. Op deze manier kan er het stelsel voldoende hemelwater afvoeren naar de singels. Daarna hergebruiken we bestaande verharding grotendeels nadat we de straat hebben opgehoogd tot streefpeil. Ook de openbare verlichting neemt de gemeente mee binnen het project. Hiervoor stelt ze een nieuw verlichtingsplan op. Indien noodzakelijk vervangen/verplaatsten we lichtmasten.

Doe mee!

Bij de start van de voorbereiding verstuurt de gemeente informatiebrieven naar bewoners over het project. In deze brief staat naast de informatie ook vermeld hoe u uw ideeen over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar kunt maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd. De datum hiervan is nog niet bekend.

Voortgang

Begin 2018 heeft de gemeente de voorbereiding opgepakt. Bewoners ontvangen spoedig een informatiebrief waarin de start van de voorbereiding is aangekondigd. Tijdens de voorbereidingsfase organiseert de gemeente voor de bewoners een informatie- en inloopavond om de werkzaamheden toe te lichten. Uitnodigingen hiervoor sturen we tijdig toe. De datum hiervoor is nog niet bekend. De start van de werkzaamheden staan niet eerder gepland dan begin 2019.

 

Vooruitlopend op de werkzaamheden van gemeente gaat Stedin aan het werk met het vervangen van de gasleiding. Stedin informeert de bewoners hierover door middel van informatiebrieven.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding werkzaamheden

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-2848737maandag t/m vrijdag