Werkzaamheden Dansenbuurt-Noord

 • Vervangen riolering
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Vernieuwen groen
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Ondergrondse containers waar mogelijk
De riolering in de Dansenbuurt Noord is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • voorbereiding en aanbesteding

 • uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Dirk van den Heuvel
010 - 284 8019maandag t/m vrijdag