Werkzaamheden Dansenbuurt zuid

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Wegonderhoud
 • Hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de Dansenbuurt zuid is aan vervanging toe, bij het vervangen van de riolering, wordt tevens een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier wordt het hemelwater afgevoerd naar de singel. De straat word weer opgehoogd naar het streefpeil, waarbij de verharding wordt hergebruikt. Tijdens de aanpak van de straat en riolering gaan we ook aan de slag met de groenvoorzieningen en speelplaatsen. Verder worden er ondergrondse containers geplaatst en wordt er een nieuw verlichtingsplan gerealiseerd. Hiermee krijgt deze wijk een kwaliteitsimpuls.

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort.

Voortgang

De uitvoering van het project is in volle gang, de verwachting is dat de aannemer (Mouwrik waardenburg B.V.) medio november 2018 de werkzaamheden heeft afgerond.

Vanaf 27 augustus t/m 12 oktober worden er werkzaamheden uitgevoerd aan Vrijheidsdans en de bussluis tussen Vrijheidsdans en Zevensprong. Hierdoor zal er een omleidingsroute in gang gezet worden voor lijndienst 30 van de RET.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • uitvoering project

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-284 8737Maandag t/m vrijdag