Werkzaamheden Doelen - Bouvigne

Wij investeren in uw wijk!
 • vervangen riolering
 • aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • ophogen en wegonderhoud
 • vernieuwen groen
 • nieuw verlichtingsplan
De riolering in de omgeving van de Doelen - Bouvigne is aan vervanging toe. De werkzaamheden, die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving. Om de overlast in uw buurt te beperken voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

Werkzaamheden zoals:

 • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.  
 • Het, indien mogelijk, plaatsen van ondergrondse (afval)containers.
 • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
 • Het optimaliseren van de parkeerruimte, en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
 • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijk hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereidend project

 • Uitvoering gemeente

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Geert FranssenStuur een bericht
06-46040113010-2848963Maandag t/m vrijdagochtend