Werkzaamheden Gerard Doustraat

UPDATE! Aannemer is geselecteerd.
 • Vervangen riolering
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vernieuwen groen
De riolering in de Gerard Doustraat, Frans Halsstraat en Meindert Hobbemastraat moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij wordt de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Groenwerkzaamheden

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

Voortgang

Begin 2018 is de voorbereiding van het project opgestart. Op 7 januari 2019 en 28 januari zijn er bewonersinformatieavonden georganiseerd.

 

Eerder hebben we gecommuniceerd dat we ons richten op een start op 1 april. Helaas hebben we dit door diverse omstandigheden niet gehaald.

Inmiddels hebben we een aannemer (Blijdorp) geselecteerd en heeft de afstemming plaats gevonden met Stedin en Evides. Daarnaast stemmen we ook de werkzaamheden af op de werkzaamheden aan de Rubenssingel. 

De werkzaamheden in de kruising met de Paulus Potterlaan worden tegelijkertijd uitgevoerd waardoor deze maar 1 keer wordt afgesloten. Deze afsluiting geldt vanaf maandag 15 april gedurende twee weken. 

 

Op maandag 29 april wordt er vervolgens gestart met het vervangen van de gasleiding in de Frans Halssstraat. Detailinformatie over de uitvoering wordt met een informatiebrief aan u en de andere bewoners kenbaar gemaakt.

In de brief zullen ook de contactgegevens van de aannemer en de toezichthouder worden opgenomen.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
010-2848490maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag