Werkzaamheden Gerard Doustraat

Wij investeren in uw wijk!
 • Vervangen riolering
 • Ophogen en wegonderhoud
 • Aanleg hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
 • Vernieuwen groen
De riolering in de Gerard Doustraat, Frans Halsstraat en Meindert Hobbemastraat moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij wordt de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Groenwerkzaamheden

Het aanwezige groen wordt verwijderd en vervangen door nieuwe beplanting. De aanwezige bomen met een slechte vitaliteit worden waar noodzakelijk gerooid en waar mogelijk vervangen door een duurzamere soort. Tevens worden er plantvakken buiten de projectgrens meegenomen en deze voorzien van nieuwe beplanting.

Doe mee!

Bewonersbrieven voor het betreffende project zijn reeds verzonden waarin u uw ideeën over de invulling of verbetering van de buitenruimte kenbaar heeft kunnen maken. Ook wordt er een bijeenkomst georganiseerd.

Voortgang

Begin 2018 is de voorbereiding van het project opgestart. Op 7 januari 2019 wordt er een bewonersinformatie avond georganiseerd en op 28 jauari 2019 volgt een terugkomavond . De uitvoering van het project zal in april 2019 starten.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
010-2848490maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag