Werkzaamheden Librije - Nabucco

Wij investeren in uw wijk!
 • vervangen riolering
 • aanleg hemelwater- en drainagestelsel
 • ophogen en wegonderhoud
 • vernieuwen groen
 • vervangen verlichting
De riolering in de Librije, Nabucco, Rigoletto, Orfeo en Othello is aan vervanging toe. De werkzaamheden, die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving. Om de overlast in uw buurt te beperken voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaameden uit. Ook de openbare verlichting wordt meegenomen in het project. Er wordt hiervoor een nieuw verlichtingsplan gemaakt, waarbij de lichtmasten hoger worden geplaatst. Indien noodzakelijk worden lichtmasten vervangen.

Werkzaamheden zoals:

 • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.  
 • Het, indien mogelijk, plaatsen van ondergrondse (afval)containers.
 • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
 • Het optimaliseren van de parkeerruimte, en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
 • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijk hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

Voortgang

Half 2018 is de voorbereiding van het project opgestart.In de loop van 2018 word er nog een bewonersinformatie avond georganiseerd, de datum hiervan is op dit moment nog niet bekend. De uitvoering van het project staat gepland voor het tweede helft van 2019

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding project

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
010-2848490maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag