Wormerhoek

Ruimte voor de toekomst
 • Ruimte voor initiatieven
 • Wonen en werken
 • Aantrekkelijke omgeving
 • Doe mee!
De Wormerhoek is een betrekkelijk klein gebied aan de oostrand van onze gemeente. Het gebied is in de jaren 80 gerealiseerd als bedrijvengebied en heeft zich ontwikkeld tot een gebied met diverse bedrijven, o.a. autobedrijven, een bouwmarkt en kantoren. In 2008 zijn aan de rand van Wormerhoek twee woontorens gebouwd. In de Structuurvisie 2030 is een toekomstperspectief geschetst van een combinatie van wonen en werken, omdat het gebied zich voor beide functies leent. Een vastgoedontwikkelaar heeft begin 2018 het gedeeltelijk leegstaande kantoorpand tegenover de Wormerhoekflats gekocht en heeft plannen om dit te transformeren naar woningen.

Doe mee!

De koop van de vastgoedontwikkelaar is de aanleiding om in gesprek te gaan over de toekomstplannen van de andere eigenaren en gebruikers in het gebied. De gezamenlijke koers wordt vastgelegd in een gebiedspaspoort, zodat eigenaren een handvat hebben om hun toekomstplannen vorm te geven. Er wordt gestart met een gespreksronde met betrokkenen.

Voortgang

Een vastgoedontwikkelaar heeft begin 2018 het gedeeltelijk leegstaande kantoorpand gekocht. De gespreksronde die hierna volgt, wordt in het tweede kwartaal van 2018 afgerond. 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Gespreksronde met betrokken eigenaren in het gebied

 • Vaststellen gebiedspaspoort

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Tieke VerkerkStuur een bericht
06 - 11869901010 284 8781 maandag, dinsdag en donderdag