Het Capels college heeft besloten om de verdere samenwerking met firma Fixplan niet verder voort te zetten.

4 jun

Het Capels college heeft besloten om de verdere samenwerking met firma Fixplan niet verder voort te zetten.

In opdracht van de gemeente werkt Fixplan aan de verbouwing van het publieksgedeelte van het gemeentehuis.

Wethouder Dick van Sluis: “Fixplan voldoet niet aan de afgesproken verplichtingen die het is aangegaan voor de verbouwing. De gemeente vindt dat er daardoor een ontoelaatbare vertraging is ontstaan in de planning van de werkzaamheden. Natuurlijk doen we er alles aan om de verbouwing succesvol af te ronden en om de vertraging tot een minimum te beperken.“