Inloopavond Hoven II

Nieuwsbrief Capelle bouwt aan de stad

Elke maand sturen we een nieuwsbrief met informatie over de ontwikkelingen in Capelle aan den IJssel. Heb je interesse om de nieuwsbrief te ontvangen? Klik hier en vul jouw gegevens onderaan de pagina in. Bekijk hieronder de eerder gestuurde nieuwsbrieven:

 

Bekijk hieronder alle nieuwsberichten:

 

14 mei

Op maandag 14 mei 2018 wordt er een inloopavond georganiseerd over het concept gebiedspaspoort en het ontwerp bestemmingsplan Hoven II. Tussen 19:30 en 21:00 uur is er een informatiemarkt en is er gelegenheid om met medewerkers van de gemeente in gesprek te gaan en vragen te stellen. De locatie is IJsselcollege Wiekslag 3 (2903 VA Capelle aan den IJssel).

Zoals bekend wordt de komende jaren het gebied Hoven II herontwikkeld. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een gebiedspaspoort en bestemmingsplan opgesteld. Het gebiedspaspoort Hoven II van 14 december 2015 is, om naast nieuwbouw, renovatie van 2 portiekflats mogelijk te maken, op enkele spelregels aangepast. De ambitie voor het totale gebied is hetzelfde gebleven.

 

Op 19 februari jl. heeft de commissie Stadsontwikkeling en -Beheer het concept gebiedspaspoort Hoven II besproken. Het college van burgemeester en wethouders heeft naar aanleiding van deze consultatie op 6 maart jl. besloten om het concept gebiedspaspoort Hoven II ter inzage te leggen.

 

Vervolgens heeft het college van burgemeester en wethouders op 10 april jl. het ontwerp bestemmingsplan Hoven II vastgesteld en besloten het ter inzage te leggen. Om het inspraaktraject helder te laten verlopen liggen deze documenten tegelijkertijd ter inzage.

 

Inzageperiode
Voordat het college en de gemeenteraad een definitief besluit nemen over het gebiedspaspoort en bestemmingsplan Hoven II, is het voor iedereen mogelijk hierop te reageren. Vanaf 19 april 2018 tot en met 31 mei 2018 zijn het concept gebiedspaspoort en het ontwerp bestemmingsplan Hoven II en de daarbij behorende stukken te bekijken.

 

Gebiedspaspoort

Het gebiedspaspoort beschrijft de ambitie en spelregels waar de toekomstige ontwikkeling van Hoven II op moet aansluiten. U kunt het concept gebiedspaspoort downloaden op www.capellebouwtaandestad.nl/hoven.

 

Ontwerp bestemmingsplan

In het bestemmingsplan zijn de regels en ambities uit het gebiedspaspoort ruimtelijk juridisch vastgelegd. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Hoe gaat het verder?

De inspraakreacties worden verwerkt in het gebiedspaspoort en bestemmingsplan Hoven II. Naar verwachting worden deze stukken in juni 2018 opnieuw voorgelegd aan het college van B&W en de gemeenteraad.