De ambitie van Capelle

 

Na de snelle groei vanaf de jaren ’60 staan we nu voor een flinke opgave. Een deel van de wijken voldoet niet meer aan de wensen en eisen van bewoners en ondernemers. En in verschillende wijken staat de leefbaarheid onder druk. Het is daarom noodzakelijk om met elkaar een groot aantal woningen en voorzieningen in Capelle te vernieuwen, de leefbaarheid in wijken te versterken en groene buurten slim en duurzaam te verbinden. Daarnaast voorzien we de parkstad samen van een kloppend hart dat het vanzelfsprekende centrum vormt van Capelle aan den IJssel en dat goed bereikbaar is vanuit de verschillende wijken. Om ook de bedrijvigheid op andere locaties op peil te houden, investeren we gericht in voorzieningen en de doorontwikkeling van bedrijventerreinen. Met bewoners en partners zorgen we ervoor dat er voor jong en oud ruimte is om met plezier te wonen, werken en recreëren. En te genieten van het groen en het water dat als vanouds altijd in de buurt is.

 

Capelle aan den IJssel heeft als ambitie om ‘Parkstad naast economische motor’ te zijn. Deze ambitie is uitgewerkt in vier stadsopgaven die de afgelopen jaren in gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn opgesteld:

 1. De parkstad vernieuwen
  Het vele groen en water in de parken en de wijken maakt van Capelle aan den IJssel een echte parkstad. We streven er naar dat er in Capelle (woon)ruimte is voor jong en oud en dat iedereen volop kan genieten van het groen en water dat altijd in de buurt is. Deze kwaliteiten zorgen er mede voor dat mensen met plezier in Capelle aan den IJssel wonen, werken en recreëren.

 2. Het hart laten kloppen
  Er is behoefte aan een aantrekkelijk en levendig stadshart dat het vanzelfsprekende centrum vormt van Capelle aan den IJssel. Met het Stadsplein als ‘huiskamer van de stad’ waar Capellenaren elkaar ontmoeten en waar voor iedereen altijd iets te beleven is.

 3. Logische verbindingen maken
  In Capelle aan den IJssel komt een hoofdstructuur die het stadshart met de auto, fiets, openbaar vervoer en te voet optimaal bereikbaar maakt voor iedereen in de stad. Voetgangers en fietsers krijgen in Capelle aan den IJssel veiligere en duidelijkere routes en ontbrekende schakels worden gerealiseerd. We zetten in op een verbetering van het lokaal openbaar vervoer en op de totstandkoming van nieuwe duurzame vormen van vervoer.

 4. De economische motor reviseren
  Capelle is een ondernemende stad en ontleent daar een groot deel van zijn economische slagkracht aan. Deze wordt verder uitgebreid door regionale samenwerking en gelijktijdig lokaal de rode loper uit te rollen voor (nieuwe) ondernemers. Een sterke voorzieningenstructuur voor heel Capelle aan den IJssel en de juiste aandacht voor de bedrijventerreinen in de stad versterken de lokale economie.