De omgevingswet

''Een andere manier van samenwerken in de fysieke leefomgeving voor iedereen''.

 

De omgevingswet - waarvan de invoering in 2021 is gepland - is gericht op een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De manier waarop wij ons voorbereiden op de invoering van de wet staat in het Implementatieplan 2016-2020. De voorbereiding op de Omgevingswet wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan lopende en geplande planprocessen met pilots en evaluaties. Om de Omgevingswet uit te voeren is een nieuw instrument nodig: de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie staan de ambities en uitgangspunten voor goede omgevingskwaliteit en een veilige en gezonde leefomgeving. De Omgevingsvisie vervangt de Structuurvisie 2013.

 

Doe mee!

Participatie van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanaf het eerste moment staat centraal in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin de participatie verder uitgewerkt is.