Transformaties

Transformaties
Een transformatie is een wijziging van de functie van een bestaand gebouw. Bijvoorbeeld en wijziging van een kantoorfunctie naar een woonfunctie. De structurele leegstand van kantoorvastgoed en de vraag op de woningmarkt maakt dat er steeds vaker bij de gemeente initiatieven hiertoe binnenkomen. Per locatie en situatie is het verschillend of dit mogelijk is. De gemeente gaat hierover graag in gesprek met initiatiefnemers.

 

Om de initiatiefnemers richting te geven is een transformatieleidraad opgesteld waarin kaders staan beschreven waarop een initiatief wordt getoetst. De transformatieleidraad staat op deze website gepubliceerd.

 

 

De transformatieleidraad

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in haar vergadering van 20 maart 2018 de transformatieleidraad vastgesteld. Dit document geeft richting aan transformatie initiatieven in de gemeente Capelle aan den IJssel.

 

U kunt de transformatieleidraad digitaal inzien door op het document hier te downloaden, of op het plaatje hiernaast te klikken.

 

Het format voor transformaties kunt u hier vinden

 

 

 

Bereikbaarheid en Mobiliteit

 

Bij de transformatie van kantoren naar wonen komen zijn er een aantal belangrijke aandachtspunten betreft parkeren. In het vigerende Parkeerbeleid uit 2015 staan de normen beschreven die bij de gewenste functies behoren. De officiele bekendmaking kunt u hier inzien, de normen staan hier beschreven.

 

Als u de Parkeernormen in PDF wilt bekijken kunt u gebruik maken van deze link

 

 

 

Doe Mee!

 

Draagvlak van direct betrokkenen en Capellenaren kan een soepel(er) proces betekenen, maar ook interessante inzichten opleveren. In Capelle aan den IJssel heeft deze Doe Mee! aanpak een prominente rol gekregen in alle projecten. Zo ook bij transformatie trajecten.

 

 

Meer informatie over Doe Mee! programma en de aanpak kunt u hier vinden

 

 

Woningbehoefte en Ruimtelijke kwaliteit

 

Het beoogde woningtype, de huurprijs en het gevoel van 'thuiskomen' zijn aandachtspunten bij ieder transformatie initiatief naar (huur)woningen. Een object kan succesvol van functie veranderen als er aandacht wordt besteed aan de nieuwe functie en uiterlijke kenmerken die daarbij horen.

 

 Meer informatie over het uiterlijk van uw Bouwplan en de Nota Beeldkwaliteit kunt u hier vinden

 

 

Wonen

 

Om uw initiatief voor transformatie naar wonen goed te kunnen beoordelen moet het initiatief worden aangeleverd met de volgende stukken:

-       Huurprijzenoverzicht;

-       Huurprijscheck zelfstandige woonruimte van de Huurcommissie;

-       Plattegronden;

-       Beelden oude en nieuwe situatie;

-       Beschrijving toekomstbestendigheid;

-       Beschrijving doelgroep;

-       Aantonen marktbehoefte (bijvoorbeeld door informatie van verschillende makelaars)

 

Het format huurprijzenoverzicht kunt u hier downloaden

Brandveiligheid

 

De brandweer heeft een rapport opgesteld met randvoorwaarden die ook opr transformaties van toepassing zijn. Denk hierbij aan de bereikbaarheidseisen waar de ontwerpen van ontwikkelaars op getoetst worden. Dit document kan ter ondersteuning dienen bij het maken van een schets en/of ontwerp. In een later stadium zal de Veiligheidsregio Rotterdam toetsen.

 

 

Het document Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid kunt u hier downloaden

Slimme oplossingen

 

Transformatie van bestaand vastgoed levert de nodige uitdagingen op. Vaak moet er op het gebied van energie en isolatie ook behoorlijk worden geinvesteerd. Hoe fijn zou het zijn als het nuttige en het aangename kunnen worden gecombineerd!

 

Al eens nagedacht over energie opwekken en overdekt parkeren? Het is eenvoudiger dan gedacht! In onderstaand factsheet wordt weergegeven hoe deze twee uitdagingen kunnen worden gecombineerd. Een mooi voorbeeld hoe droog staan én direct de auto opladen kan worden behaald door het gebruik van zonnepanelen.

 

Bekijk hier de factsheet solarparking

 

 

Indieningsvereisten

 

Het is zeer aan te raden om in een vroegtijdig stadium te beginnen met de onderzoeken die later in het proces - bij de vergunningaanvraag - nodig zijn. Zo gaat het om bijvoorbeeld een Flora en Fauna onderzoek. waarbij er de mogelijkheid bestaat dat er een seizoensbreed onderzoek moet worden gedaan. Dit kan de nodige vertraging opleveren. Hieronder treft u een PDF met de onderzoeken aan.

 

De indieningsvereisten kunt u hier downloaden

Geluidsbeleid

 

Via onderstaande link is het geluidsbeleid voor de Gemeente Capelle aan den IJssel te vinden. Het beleid is moeilijk toepasbaar voor transformatie, maar wij streven er wel naar om zoveel mogelijk hieraan vast te houden in verband met een goed woon- en leefklimaat. Bij transformatie van kantoor naar wonen moet u, gezien de nieuwe functie, zoveel als mogelijk rekening houden met de binnenwaarden voor nieuwbouw.

 

 

Het geluidsbeleid kunt u hier downloaden

 

Contact

Heeft u vragen over een transformatie of wilt u een verzoek indienen voor een transformatie, neem dan contact op met Jannes van der Heide, transformatieregisseur, via j.vander.heide AT capelleaandenijssel DOT nl of 010 – 28 48 44 0.