Gerealiseerde projecten

De komende jaren zien we het nodige werk in uitvoering in Capelle. Veel van dat werk is gestart in 2017 en in veel gevallen heeft dat geleid tot belangrijke en mooie mijlpalen. Bovendien is een flink aantal projecten en ontwikkelingen in 2017 ook al afgerond. Bekijk hieronder een overzicht van de in 2017 opgeleverde visies en afgeronde bouwprojecten en (her)inrichtingen.

 

 

Bibliotheek in een modern jasje

In 2017 is de gemeente eigenaar geworden van het pand van de bibliotheek aan het Stadsplein. Na een flinke verbouwing biedt het pand nu onderdak aan meerdere partijen. Eind 2017 heeft Anytime Fitness zijn intrek genomen aan de achterzijde van het pand als uitbreiding van de nabijgelegen vestiging aan de Rivierweg. Het grootste deel van het pand wordt nog altijd gebruikt door de bibliotheek zelf: kleiner, maar in een moderner jasje. Op de hoek van het Stadsplein en de Centrumpassage is de Rabobank een nieuw en tegelijkertijd vertrouwd gezicht.

Lees hier meer over dit project

Rotonde Slotlaan

Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming is de rotonde Slotlaan / Rembrandtsingel opnieuw ingericht. Opvallende wijziging is daarbij vooral het vrijliggende fietspad met een duidelijker voorrangssituatie.

Lees hier meer over dit project 

 

Herinrichten kruispunt Rivierweg / Reigerlaan

Eind 2017 is het eerste vernieuwde kruispunt van de centrumring geopend. Het onoverzichtelijke kruispunt Rivierweg /  Reigerlaan heeft plaatsgemaakt voor een veiliger kruispunt met minder aansluitingen en een heldere voorrangssituatie. Dit nieuwe kruispunt geeft een mooie doorkijk naar de nieuwe Centrumring met gebakken klinkers, geasfalteerde fietspaden en herkenbare verlichting.

Lees hier meer over dit project

Lijsterpark

Het park achter het gemeentehuis is aantrekkelijk ingericht door het toevoegen van (water)speel- en sportelementen. In combinatie met meer groen en bankjes is een park ontstaan waar meer Capellenaren gebruik van kunnen maken. De nieuwe wandelpaden maken deze plek een belangrijke schakel in de verbindingen met het centrum. Met de opening van het park is de naam Lijsterpark onthuld.

Lees hier meer over dit project

Jacob van Ruysdaelsingel

De Jacob van Ruysdaelsingel is een belangrijke schakel in de fiets- en wandelroutes tussen het centrum en de Hollandsche IJssel. De uitstraling van deze verbinding is verbeterd door - in nauwe samenwerking met Havensteder - groen aan te brengen tegen de achtertuinen van de woningen.

Lees hier meer over dit project

Stadsplein: een nieuw ontwerp

Met de verhuizing van de Rabobank naar het nieuwe onderkomen, is de sloop van het oude pand op het Stadsplein mogelijk gemaakt. Die sloop is noodzakelijk om het Stadsplein opnieuw te kunnen inrichten tot de huiskamer van Capelle. Voor die herinrichting zijn in 2017 twee ontwerpen voorgelegd aan de Capellenaar: het lijnenmodel en het vlakkenmodel. In een verkiezing met meer dan 2500 stemmen, hebben Capellenaren hun voorkeur uitgesproken voor het lijnenmodel met veel aandacht voor water, groen en zitelementen. Het nieuwe Stadsplein biedt bovendien ruimte voor de weekmarkt én meer terrassen.

Lees hier meer over dit project

Fazantstraat

Aan de Fazantstraat is in 2017 de bouw gestart van “de Groene Oase”, een kleinschalige, groene woningbouwontwikkeling op de voormalige schoollocatie. De drie herenhuizen, vier patiobungalows, twee zij-aan-zijwoningen en elf appartementen worden in 2018 opgeleverd.

Lees hier meer over dit project

Gebiedsvisie Landelijk Capelle

In november 2017 is de gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld samen met de gebiedspaspoorten Capelseweg/Bermweg, Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark. In de vorm van een reisgids verhaalt de visie op een inspirerende manier over de bijzonderheden van het gebied en het twintigtal projecten dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De gebiedspaspoorten Capelseweg/Bermweg, Oeverrijk en ’s-Gravenweteringpark beschrijven de kaders voor de ontwikkeling van deze locaties met respectievelijk maximaal 15, 60 en 30 woningen.

Lees hier meer over dit project

P.C. Boutenssingel

In het eerste kwartaal van 2015 is het schoolgebouw aan de P.C. Boutenssingel 15 vrijgekomen. In het voormalige schoolgebouw aan de P.C. Boutenssingel in Capelle aan den IJssel komen 38 woningen. Op het oude schoolplein worden 29 eengezinswoningen, met tuin gerealiseerd. Tussen het schoolgebouw en de nieuwbouwwoningen komt een levendige gemeenschappelijke binnentuin. Eind 2017 zijn de eerste van in totaal 67 woningen opgeleverd. Inmiddels is het project afgerond en zijn er 38 appartementen (in het voormalige schoolgebouw) en 29 eengezinswoningen toegevoegd aan de Capelse woningvoorraad.

Lees hier meer over dit project