Aanleg rotonde kruising Burg. Van Beresteijnlaan - Operalaan

 • Verbeteren verkeersveiligheid
 • Snelheid reguleren
 • Betere oprijdbaarheid
Op de kruising van de Burgemeester Van Beresteijnlaan en de Operalaan in de wijk Schollevaar is nu een onoverzichtelijk kruispunt. De aanleg van een rotonde zorgt ervoor dat er een betere oprijdbaarheid ontstaat vanuit alle wegen die naar dit kruispunt leiden. Hierdoor is de kans op ongevallen kleiner en is er minder geluidshinder.

Het project Verkeersveiligheid Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

Op 15 februari 2016 vond een eerste bijeenkomst plaats om bewoners te informeren en informatie op te halen.

Op 30 juni 2016 is het maatregelenpakket aan de bewoners voorgelegd.

In het tweede kwartaal van 2017 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en in het vierde kwartaal van 2018 is een start gemaakt met de voorbereiding van uitvoeringstekeningen i.c.m. groot onderhoud van de Aïda.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Aanleggen rotonde

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010 - 284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag