Aanleg van fietsvoorziening Tuinenbuurt - Burg. Bakkerlaan

 • Verbeteren fietsverbinding
 • Fietsers op voetpaden tegengaan
Tussen de tuinenbuurt en winkelcentrum de Scholver/het NS-station ontbreekt nu een fietsverbinding. Het fietspad dat nu ten zuiden van de Burgemeester Schalijlaan ligt, kan doorgetrokken worden naar de kruising met de Burgemeester Bakkerlaan.

Het project Verkeersveiligheid Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

Op 15 februari 2016 vond de eerste bijeenkomst plaats om bewoners te informeren en infomatie op te halen.

Tijdens een bijeenkomst op 30 juni 2016 is het maatregelenpakket aan de bewoners voorgelegd.

In het tweede kwartaal van 2017 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Uitvoering werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010 - 284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag