Gebiedsvisie Florabuurt

Een gebiedsvisie opstellen voor de Florabuurt
 • Trots op de buurt
 • Kansen voor iedereen
 • Gezondheid voorop
In de Florabuurt spelen meerdere problemen, kansen en ontwikkelingen. In 2018-2019 stellen we daarom een gebiedsvisie op voor dit gebied. Het wordt een bondige gebiedsvisie met nadruk op een actieprogramma waarin we ruimtelijke en sociale opgaven oppakken. De gebiedsvisie gaat over de straten Bongerd, Wingerd, Dotterlei en Wilgenhoek. De gebiedsvisie stelt de gemeente samen op met bewoners en betrokken partijen. Havensteder, Pameijer en de gemeente nemen hierbij het voortouw. Met de gebiedsvisie willen we bereiken dat bewoners trots zijn op de Florabuurt, hun woning en zichzelf. Daarnaast willen we dat iedereen kansen heeft: om te wonen, te werken en mee te doen. Tenslotte willen we dat gezondheid voorop staat.

Doe mee!

Bewoners van de Florabuurt worden net als betrokken partijen gevraagd om mee te denken en mee te doen met het opstellen van de gebiedsvisie. In 2018 zijn meerdere gesprekken gevoerd. Op woensdag 8 mei 2019 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel, Havensteder en Pameijer de eerste ideeen voor de gebiedsvisie gepresenteerd. De presentatie en de posters van deze bijeenkomst kunt u onderaan deze pagina downloaden. Binnenkort volgt nog het verslag van de bijeenkomst. Informatie over vervolgbijeenkomsten treft u hier binnenkort ook aan.

Toekomstige warmtevoorziening

We denken ook na hoe we in de toekomst gebouwen in dit gebied verwarmen. Nu gebruiken we nog aardgas voor verwarmen, koken en warm water, maar dat gaat veranderen. De Rijksoverheid heeft namelijk besloten dat de gaswinning in Groningen in 2030 stopt en dat alle gebouwen in Nederland van het aardgas afgaan. Voor de Florabuurt en de omgeving daarvan (de straten Akkerwinde en Haagwinde) zien wij kansen om de uitbreiding van het warmtenet vanuit Rotterdam te verkennen. Bewoners worden hier bij betrokken. Onderaan deze pagina kunt u de presentatie downloaden die is gegeven op de bijeenkomst over dit onderwerp op 12 november 2018. Meer informatie over dit onderwerp kunt u lezen op https://www.duurzaamcapelle.nl/thema/aardgasvrij/.

Voortgang

 

Begin mei 2019 hebben de gemeente, Havensteder en Pameijer de eerste ideeen voor de gebiedsvisie gepresenteerd aan betrokken partijen en buurtbewoners. We gaan nu aan de slag met de input die we hebben ontvangen. Binnenkort gaan we opnieuw in gesprek. In september 2019 willen we de gemeenteraad vragen een besluit te nemen over de concept gebiedsvisie. Bedoeling is om de gebiedsvisie begin 2020 definitief vast te stellen. In de tussentijd kijken we wel of we al acties kunnen uitvoeren. Zo zijn we het verschillende organisaties in de buurt aan het kijken of we een speelvoorziening kunnen realiseren aan de Wingerd.

 

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding: coalitie vormen

 • Opstellen visie en actieprogramma

 • Besluitvorming visie en actieprogramma

 • Uitvoering actieprogramma

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Patrick BakkerStuur een bericht
06 27 97 93 59010 284 85 73maandag t/m donderdag