Gebiedsvisie Landelijk Capelle

In gesprek met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties over Landelijk Capelle
 • Laat meer Capellenaren genieten van de natuur en historie
 • Zet in op fietsvriendelijke en veilige wegen in het landelijke gebied
 • Werk samen aan een aantrekkelijke Kanaalweg
 • Versterk het bijzondere karakter van winkelgebied Bermweg
 • Ontwikkel de locaties als toegangspoorten naar landschap en historie.
27 mrt

Informatieavond monumentaal en historisch erfgoed

De mooie 17de eeuwse boerderij van het Scoutcentrum Capelle was dinsdagavond 27 maart het decor van een informatiebijeenkomst over het monumentale en historische erfgoed in Landelijk Capelle. Met eigenaren en gebruikers van monumenten werd gesproken over het behouden en beter benutten van het erfgoed. Met deze input wordt een plan van aanpak opgesteld voor de toekomstige omgang met monumenten in het gebied.

Vanaf 2016 is gewerkt aan een gebiedsvisie voor het gebied Landelijk Capelle: het gebied tussen de Abram van Rijckevorselweg, de Bermweg, de Prins Alexanderlaan en Klaas Klinkertweg. Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad de ambities en projecten vastgesteld.

Een gebiedsvisie beschrijft de ambities voor de toekomst van het gebied en de maatregelen die nodig zijn om die ambities te bereiken. De gebiedsvisie is gemaakt in de vorm van een reisgids, die op een leuke en inspirerende manier alle kwaliteiten van het bijzondere gebied toont en de projecten die de komende jaren worden uitgevoerd.

 

Doe mee! 

Vele gesprekken met de bewoners, ondernemers en organisaties uit het gebied, een peiling van het burgerpanel in juni 2016 en vele reacties via sociale media hebben waardevolle inbreng opgeleverd voor de uiteindelijke plannen in de gebiedsvisie Landelijk Capelle. Van alle bijeenkomsten is een verslag gemaakt. Deze verslagen zijn onderaan deze pagina te downloaden.

 

De concrete uitwerking van de projecten wordt besproken met de direct belanghebbenden. In het uitvoeringsprogramma staat per project een toelichting hoe de betrokkenheid wordt vormgegeven. Dit document kunt u onderaan deze pagina downloaden.   

 

Ambities 

Landelijk Capelle is een groene parel in het hart met Capelle aan den IJssel rijk aan natuur, cultuurhistorie en recreatiemogelijkheden waar Capellenaren en bezoekers volop van genieten. Om dit unieke karakter te versterken zijn in de gebiedsvisie vijf opgaven genoemd:

 

* Laat meer Capellenaren genieten van de natuur en historie;
* Zet in op fietsvriendelijke en veilige wegen in het landelijke gebied;
* Werk samen aan een aantrekkelijke Kanaalweg;
* Versterk het bijzondere karakter van winkelgebied Bermweg;
* Ontwikkel de locaties als toegangspoorten naar landschap en historie.

 

Projecten

In de gebiedsvisie worden 20 projecten voorgesteld die de komende jaren worden uitgevoerd om bovengenoemde ambities te bereiken. In de reisgids en het uitvoeringsprogramma kunt u hierover meer lezen.

  

Gebiedspaspoorten

Tegelijkertijd met de gebiedsvisie zijn gebiedspaspoorten opgesteld voor de locaties Capelseweg/Bermweg, 's-Gravenweteringpark en Oeverrijk. Meer informatie over deze projecten vindt u via onderstaande verwijzigingen.

Voortgang

In 2016 is gestart met de gebiedsvisie. Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad van Capelle aan den IJssel de gebiedsvisie Landelijk Capelle en de gebiedspaspoorten Oeverrijk, 's-Gravenweteringpark en Capelseweg/Bermweg unaniem vastgesteld als ruimtelijke kaders voor het uitwerken van de woningbouwlocaties, de twee aandachtsgebieden Bermweg en Kanaalweg en enkele gebiedsgerichte projecten.

 

Om de uitwerking en realisatie van de gebiedsvisie Landelijk Capelle mogelijk te maken, is tegelijkertijd het uitvoeringsprogramma met 20 projecten vastgesteld.

 

De 20 projecten:

1. Groenstructuren in Landelijk Capelle versterken

2. De wandelroute langs de Ringvaart verbeteren

3. Het landschap toegankelijk maken met een klompenpad

4. Het Oude Laantje in ere herstellen

5. Informatieborden plaatsen over de historie van het gebied

6. Monumentaal en historisch erfgoed

7. Verbeteren parkeergelegenheid kinderboerderij

8. Parkeerterreinen bij recreatieve functies optimaliseren

9. Kunst voor beleving landschap toevoegen

10. Omgeving 's-Gravenweg en Golfbaanpad verbeteren

11. De fiets- en voetgangersoversteek Schenkelse Dreef verbeteren

12. Logische fietsverbinding Bermweg richting Schenkelse Dreef realiseren

13. Wegprofiel 's-Gravenweg aanpassen en terugbrengen historische bruggen

14. Beperken overlast verkeer oostelijk deel Bermweg

15. Kanaalweg versterken als entree van de stad

16. Bermweg-West aantrekkelijker en veiliger inrichten

17. Actieve verplaatsing bedrijven stimuleren

18. Oeverrijk ontwikkelen

19. 's-Gravenweteringpark ontwikkelen

20. Capelseweg/Bermweg ontwikkelen

 

Het vaststellen van de gebiedsvisie Landelijk Capelle is een belangrijke mijlpaal om tot de realisatie van de ambities uit de Structuurvisie 2030 te komen.

 

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Concept gebiedsvisie en concept gebiedspaspoorten

 • Inspraak gebiedsvisie en gebiedspaspoorten

 • Besluitvorming over gebiedsvisie en gebiedspaspoorten

 • Uitvoeren projecten gebiedsvisie

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

maandag t/m vrijdag