Groot onderhoud in Het Schollebos

  • verwijderen zieke en gevaarlijke bomen
De gemeente Capelle verwijdert de komende weken zo’n 430 bomen in het stadsdeelpark Het Schollebos. De bomenkap is nodig om de overige bomen meer ruimte te geven, zodat ze kunnen uitgroeien tot gezonde volwassen bomen. Bomenwacht Nederland onderzocht het Schollebos en trok de conclusie dat veel bomen ziek zijn en dreigen om te vallen. Om gevaar voor bezoekers van het Schollebos te voorkomen worden de bomen nu verwijderd. De meeste bomen die verdwijnen hebben een stamdiameter van max. 30 cm.

De werkzaamheden in het Schollebos zijn afgerond. Op deze pagina leest u achtergrond informatie over het Schollebos en hoe we omgaan met de bomen in Capelle.

 

Meer ruimte voor gezonde bomen

Goed bosbeheer vraagt om het regelmatig dunnen van bospercelen waarbij het aantal bomen per hectare wordt verminderd. Gezonde bomen krijgen zo meer ruimte om uit te groeien tot volwassen bomen. Daarom herplanten we geen bomen. In het stadsdeelpark staan naar schatting 130.000 tot 160.000 bomen. De maatregelen hebben betrekking op zo’n 0,34% van het aantal bomen. Het vrijgekomen hout blijft zoveel mogelijk in het bos ter bevordering van de biodiversiteit.

 

Meer informatie

Wethouder Marc Wilson vertelt in de het AD over het onderhoud in Het Schollebos.

Lees in de pdf "Bomen in Capelle" hoe we met bomen in Capelle omgaan.

Beide pdf's vindt u onderaan de pagina.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Johan van Zijl
0102848673maandag t/m vrijdag