Herinrichting kruisingen Burg. Schalijlaan - Wisselspoor en Dubbelspoor-Filosofentuin

 • Verbeteren oversteek voor langzaam verkeer
 • Lagere snelheid autoverkeer
 • Betere oprijdbaarheid
Op de kruisingen van de Burg. Schalijlaan met Dubbelspoor - Filosofentuin en Wisselspoor worden de linksafvakken opgeheven. Daarbij worden de middensteunpunten vergroot voor langzaam- en oprijdend autoverkeer.

Het project Verkeersveiligheid Schollevaar is gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste bewonersbijeenkomst gehouden met als doel vroeg in het project de wijk te informeren. Ook is zo veel mogelijk informatie uit de wijk opgehaald zoals ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen.

 

Mogelijke maatregelen zijn geïnventariseerd, verkend en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept van een maatregelenpakket. Dit voorgestelde maatregelenpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de geleverde informatie van de bewoners is het maatregelenpakket bijgesteld van concept naar definitief voorstel.

Voortgang

 

 

Op 15 februari 2016 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden waarin bewoners zijn geïnformeerd en ideeën zijn opgehaald. Tijdens de bijeenkomst van 30 juni 2016 is het maatregelenpakket aan de bewoners voorgelegd.

In het tweede kwartaal van 2017 is het definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld en in het vierde kwartaal van 2018 zijn de voorbereidingen op de werktekeningen gestart.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Voorbereiding

 • Uitvoeren werkzaamheden

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Barry ScherpenbergStuur een bericht
06-15440981010- 284 84 90maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag