Hermitage van 50 km/uur naar 30 km/uur

Van 50 km/uur naar 30 km/uur
 • Inrichten als 30 km/h-zone
 • Herkenbaarheid als schoolomgeving
 • Klinkerverharding
Rondom de Hermitage wordt er te hard gereden. De huidige toegestane snelheid is 50 km/uur. Dit kan voor schoolgaande kinderen voor gevaarlijke situaties zorgen. Daarom verlagen we de snelheid naar 30 km/uur.

Doe mee!

Het project Verkeersveiligheid 50 km/h-wegen Schollevaar gestart met een inventarisatiefase. In deze fase is de eerste inwonersbijeenkomst gehouden, met als doel om voorin het project de wijk te informeren en zoveel mogelijk informatie uit de wijk op te halen (ervaring, klachten, meldingen en ideeën over de verkeersveiligheid op de gebiedsontsluitingswegen).

 

De maatregelen zijn geïnventariseerd en afgewogen. Dit heeft geresulteerd in een concept maatregelpakket. Dit voorgestelde maatregelpakket is tijdens een tweede bewonersbijeenkomst voorgelegd aan de wijk. Op basis van de input van de bewoners is het maatregelpakket bijgesteld van concept naar het definitieve voorstel.

Voortgang

15 februari 2016 eerste bijeenkomst: Informeren en ophalen van informatie bij de bewoners

30 juni 2016 tweede bijeenkomst: Voorleggen maatregelenpakket aan de bewoners

Momenteel worden de laatste technische details uitgewerkt

Tweede kwartaal 2017: Vaststellen definitief ontwerp door het college van burgemeester en wethouders

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Uitvoering valt samen met IBOR-project Bonnefanten en omgeving

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Eveline van der WoudeStuur een bericht
06 – 21 16 33 54010 – 284 8714maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag