Herontwikkeling locatie voormalige Johannahoeve

 • Opstellen kavelpaspoort locatie voormalige Johannahoeve
 • Herontwikkeling in Landelijk Capelle
 • Waarborgen beeldkwaliteit ‘s-Gravenweg
Op de locatie van de voormalige Johannahoeve is ruimte om iets bijzonders te ontwikkelen. Deze locatie valt binnen het plangebied van de Gebiedsvisie Landelijk Capelle. Aan de historische waardevolle ’s-Gravenweg staat een ontwikkeling nooit op zichzelf. Daarom worden de gemeentelijke visie en (ruimtelijke) spelregels voor dit gebied beschreven in een kavelpaspoort.

Doe mee

De uitgangspunten voor deze ontwikkeling worden vastgelegd in een kavelpaspoort, dat vastgesteld wordt door de gemeenteraad. Wij willen het concept-kavelpaspoort graag bespreken met de omwonende van de voormalige Johannahoeve.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Opstellen gebiedspaspoort

 • Behandeling gebiedspaspoort in de gemeenteraad

 • Start uitwerken bouwplan en voorbereiding

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Gerhard MuisStuur een bericht
06 50 909 779(010) 284 8272ma, di, do, vr