Herontwikkeling 's-Gravenweteringpark naar woonbuurt IJsselpark

Gevarieerd wonen in het slagenlandschap
 • Nieuwbouwplan “IJsselpark”
 • 60 koopwoningen: appartementen, rijwoningen, tweekappers en rijwoningen.
 • Natuurlijk wonen in Capelle
17 jun

Informatiebijeenkomst nieuwbouwplan 19 juni

Ben je benieuwd naar de plannen van de herontwikkeling 's-Gravenweteringpark? Kom dan a.s. woensdag om 19:30 uur naar het voormalige IJsselcollege (Kanaalweg 52a). We vertellen je graag meer over het nieuwbouwplan IJsselpark, het bijbehorende bestemmingsplan en er is gelegenheid om hierover in gesprek te gaan!

Het IJsselcollege is eind 2016 verhuisd van de Kanaalweg naar een nieuwe locatie. Het schoolgebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een dorpse woonbuurt met 60 woningen: vrijstaande woningen, twee onder één kappers, rijwoningen en appartementen. Op basis van een aanbestedingsprocedure is Bemog Projektontwikkeling B.V. geselecteerd om deze nieuwe woningen op de locatie ‘s-Gravenweteringpark te gaan realiseren.

Wonen in IJsselpark

BEMOG ontwikkelt een nieuw groen woonplan met een grote variatie aan appartementen, geschakelde woningen, twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande villa’s. De nieuwe energieneutrale woningen worden maken optimaal gebruik van de zon en voldoen aan de nieuwste voorwaarden voor duurzaam wonen én bouwen.

 

In de waterrijke buurt worden de oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk teruggebracht. Het regenwater wordt in het gebied opgevangen en teruggebracht in de natuur. Materialen van het voormalige schoolgebouw worden hergebruikt in de nieuwbouw of de openbare ruimte. Met een toegangsweg vanaf de Kanaalweg wordt de toekomstige woonbuurt bereikbaar. Het bestaande fietspad naast de golfbaan blijft vrij liggen in het groen.

 

Heeft u interesse in het project? Kijk voor meer informatie op www.ijsselpark.nl.

Op deze impressies ziet u de nieuwe ontwikkeling van locatie. Uiterlijk medio 2022 realiseert BEMOG Projektontwikkeling het plan ‘IJsselpark’ 60 koopwoningen.

Ontwerp bestemmingsplanOm de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Ook liggen een aantal kavels langs de kanaalweg en de ’s Gravenweg in het plangebied van het bestemmingsplan. Vanaf 6 juni tot en met 17 juli 2019 ligt dit ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl, het gemeentehuis en de ‘werkkamer’ op het Amnestyplein.

 

U kunt op de volgende manieren uw zienswijze naar voren brengen:

 • Door het sturen van een brief aan het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van Ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’.;
 • Door het sturen van een e-mail aan b.holleman@capelleaandenijssel.nl, onder vermelding van Ontwerpbestemmingsplan ‘’s-Gravenweteringpark’.
 • Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijzen maakt u een afspraak met de heer B. Holleman, telefoonnummer (010) 2848749, e-mail b.holleman@capelleaandenijssel.nl

Ook bent u van harte welkom tijdens de informatiebijeenkomst op 19 juni 2019. In die bijeenkomst wordt het ontwerp bestemmingsplan én het ontwerp van de geselecteerde ontwikkelaar toegelicht.

Doe mee

De komende maanden werkt BEMOG Projektontwikkeling het bouwplan verder uit tot een definitief ontwerp. Hiervoor gaan zij in gesprek met omwonenden en belangstellenden. Een eerste bijeenkomst is gepland op woensdag 19 juni aanstaande.

 

 

Om de sloop van het voormalig IJsselcollege komend najaar zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben buurtbewoners een vleermuiskast aan hun gevel laten plaatsen. Deze kasten bieden een tijdelijke alternatieve verblijfplaats voor beschermde vleermuissoorten die verblijven rondom het schoolgebouw.

Informatiebijeenkomst 19 juni
Woensdag 19 juni is er voor belangstellenden een bijeenkomst vanaf 19:30 uur in het voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52a). De bijeenkomst start met een presentatie van BEMOG Projektontwikkeling over het schetsontwerp van de nieuwe woonbuurt en een toelichting van de gemeente op het ontwerp bestemmingsplan. Vervolgens is er gelegenheid om hierover met elkaar in gesprek te gaan.  

Voortgang

Gebiedspaspoort

Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort met de ambities en spelregels voor de herontwikkeling van locatie 's-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Sloop panden Kanaalweg 44, 46, 48 en 50

De panden aan de Kanaalweg 44, 46, 48 en 50 zijn in het voorjaar van 2019 gesloopt. Een deel van dat terrein is ingericht als tijdelijk openbaar parkeerterrein. Het parkeerterrein kan gebruikt worden tot het moment dat de bouw van de nieuwe woningen start. Op een ander deel van het terrein worden binnenkort saneringswerkzaamheden uitgevoerd.

 

Contract ontwikkelaar

Op 5 juni 2019 hebben de gemeente Capelle aan den IJssel en BEMOG Projektontwikkeling B.V. de handtekeningen gezet onder het contract voor de herontwikkeling van ’s-Gravenweteringpark in Capelle. Als alles volgens planning verloopt start de verkoop van de woningen voor de zomer van 2020. Begin 2021 start de bouw, zodat de nieuwe woonbuurt voor het einde van 2022 helemaal klaar is.

 

Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A)

De sloop van het voormalig schoolgebouw vindt naar verwachting in het najaar 2019 plaats. Het moment van sloop is zodanig gekozen dat beschermde diersoorten, die gedurende het jaar in de omgeving van het gebouw zijn, niet verstoord worden. Het gaat hier om broedende vogels op en om het gebouw en vleermuizen in het gebouw. Ook zijn er alternatieve verblijfplaatsen voor vleermuizen in de vorm van nestkasten geplaatst. Voor het slopen van de (originele) verblijfplaats van vleermuizen is een ontheffing van de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Zodra deze is verleend wordt het gebouw ongeschikt gemaakt worden voor vleermuizen, waarna het gebouw gesloopt kan worden.

 

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad

 • Aanbesteding marktpartij voor herontwikkeling

 • Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50

 • Uitwerking bouwplan en voorbereiding

 • Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A)

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag