Hoek Capelseweg Bermweg

Herontwikkeling op de hoek Capelseweg Bermweg
 • Verbeter de uitstraling van het kruispunt met goede bebouwing
 • Een gevarieerd woningaanbod
Op deze locatie op de hoek van de Capelseweg en Bermweg wordt gedacht aan een kleinschalige herontwikkeling van maximaal 15 woningen met een hoogte van circa 3 à 4 lagen die aansluit bij het karakter van de Capelseweg en de Bermweg.

De hoek op de Capelseweg en Bermweg ligt aan één van de meest belangrijkste ontsluitingswegen van Capelle, dicht bij het Schollebos, winkels en andere voorzieningen. De kruising Capelseweg/Bermweg is een druk verkeerspunt en de uitstraling van het kruispunt is op dit moment niet aantrekkelijk. De herontwikkeling van deze locatie biedt een kans om een kwaliteitsimpuls te geven voor deze hoek.

 

Op de locatie worden kleinere appartementen (met een hoogte van circa 3 à 4 lagen) voor de starters en/of senioren gerealiseerd en kleinschalige grondgebonden woningen voor startende gezinnen, senioren en emptynesters (vitale senioren van wie de kinderen uit huis zijn gegaan).

 

De nieuwbouw heeft een passende overgang naar de omliggende bebouwing en krijgt een inrit op de Bermweg, die zo ver mogelijk van de kruising af wordt gesitueerd.

 

Doe mee!

In 2017 is met omwonenden van de locatie op diverse momenten gesproken over hun aandachtspunten en suggesties voor de toekomstige herontwikkeling. Zij worden in 2018 uitgenodigd om bij de uitwerking van het bouwplan door een nog te selecteren ontwikkelaar mee te blijven denken.

Voortgang

Op 19 december 2016 is het Koersdocument gebiedsvisie Landelijk Capelle vastgesteld door de raad, als denkrichting voor het uitwerken van de gebiedsvisie en de gebiedspaspoorten voor de ontwikkellocaties Oeverrijk, ’s-Gravenweteringpark en Capelseweg/Bermweg. Begin 2017 is gestart met het uitwerken van de concept gebiedsvisie en het uitwerkingsprogramma. Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Onderzoeken

Voor dit project zijn de nodige onderzoeken, zoals flora & fauna, asbest en bodemonderzoek bijna afgerond.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Concept gebiedspaspoort

 • Inspraak gebiedspaspoort

 • Vaststellen gebiedspaspoort

 • Selecteren ontwikkelende partij

 • Sloop huidige bebouwing en bouwrijp maken

 • Bouw woningen (nader uit te werken met ontwikkelaar)

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Bart de BoerStuur een bericht
06 - 50 05 55 04010 - 284 8655 Maandag t/m vrijdag