Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Abram van Rijckevorselweg

Groene toekomst voor Abram van Rijckevorselweg-west
 • Aantrekkelijker wegen in stad en wijken
 • Meer bomen en duurzamer groen
 • Minder hittestress en fijnstof
De Abram van Rijckevorselweg, vanaf de A16 tot en met het Capelseplein, is op dit moment geen aantrekkelijk visitekaartje van Capelle. De gemeente wil deze entree een kwaliteitsimpuls geven door het aanbrengen van bloemrijke begroeiing en bomen.

Voor de entrees en de ‘groene hoofdstructuren’ worden toekomstbeelden opgebouwd. Deze geven weer hoe het beeld van de entree en groenstructuren kan verbeteren en hoe met groen tegelijkertijd kan worden bijgedragen aan zaken als het terugdringen van opwarming van stedelijke gebieden, de op[vang van hemelwater, de reductie van fijnstof in de lucht en de vergroting van natuurwaarden. Bij de Abram van Rijckevorselweg en het Capelse Plein wordt daarnaast ook gekeken naar zaken als het aanbrengen van zonnepanelen en de aanpassing van geluidwallen, als verbetering  op het vlak van duurzaamheid en milieu.

 

Doe mee!

Het plan van aanpak geeft aan dat achtereenvolgens zal worden gestart met de planvorming voor de entrees, voor de lanen in Schollevaar, voor de lanen in Oostgaarde en voor de laan in Schenkel. Diverse Capelse belangengroepen en deskundigen zijn uitgenodigd om in werkgroepen de planvorming te begeleiden. Bij de start van de elke planvorming wordt een gebiedstours en workshop voor burgers georganiseerd. Zo vernemen wij graag wat u vindt van de betreffende lijn en welke groen toekomstbeeld en u daarvoor ziet.

 

De start van de planvorming voor elk van de gebieden wordt bekend gemaakt op deze website, en ook via de krant IJssel en Lekstreek. Wij starten met de planvorming voor de Abram van Rijckevorselweg-west.

Geslaagde startbijeenkomsten aanpak buitenruimte Abram van Rijckevorselweg

In de werkgroep van 5 april en op de bewonersavond van 12 april is enthousiasme voor het aanpakken van de buitenruimte langs de Abram van Rijckevorselweg. Want nu wordt de wegomgeving voornamelijk als leeg ervaren en valt vooral de bonte verzameling gebouwen op. Goede aangrijpingspunten zijn het natuurlijke groen bij de Algeraweg en de parkzone langs Fascinatio: meer van dit natuurlijke groen en delen met een bonte verzameling aan bomen, en met kleurrijke beplanting zijn welkom. Aangepakt moeten worden de autovlakte voor de Capelse brug, en de kop van Rivium en het Capelse Plein. Denk bij Rivium en Capelse Plein aan het aanbrengen van bijzondere bomen, opvallende begroeiing en kunst. Zonnepanelen kunnen op diverse plekken een plaats krijgen, als het maar past in het nieuwe beeld voor de weg en vanuit de wijken. Zonnebomen bij kruispunten of aan de weg kunnen een fantastisch beeld opleveren. Andere mogelijkheden zijn zonnepanelen geïntegreerd met het bestaande geluidsscherm of geplaatst boven de parkeervlakte van Capelse brug. Bijzondere ideeën zijn bomen in de middenberm van de weg, meer hanging baskets, groene gevels, extra paden, accentverlichting en: wijnbouw in Fascinatio!. De sessies hebben een rijkdom aan beelden opgeleverd.

Op 9 mei heeft een tweede bijeenkomst plaatsgevonden waarbij deskundigen en afgevaardigden vanuit de WOP’s (wijkoverlegplatforms) van aangrenzende wijken aan de AvR wederom hebben meegedacht om het ontwerp voor het vergroenen van de AvR een stap verder te brengen.

In de vorige bijeenkomst is een analyse gepresenteerd door de gemeente en zijn aanbevelingen en ideeën opgehaald bij de aanwezigen van de werkgroep. Op basis van deze inbreng en de ambities vanuit de gemeente is een mogelijke toekomstbeeld opgesteld. In dit beeld wordt de Abram van Rijckevorselweg-west een parkweg met ruime en grootse boombeplanting, waarbij de ingangen van de wijken een eigen boomsoort krijgen. Capelse Plein en Kralingse Plein zijn in dit beeld voorzien van een eigen opvallende beplanting en er is daar ruimte voor bijzondere zaken als kunst. Met struiken en met bloemrijk gras wordt het beeld verrijkt en krijgt het meer natuurwaarde. Ook het idee van een wijngaard aan de rand van Fascinatio heeft een plaats gekregen. Zonnepanelen zijn op diverse manieren ingepast. Dit mogelijke toekomstbeeld is gepresenteerd en besproken met de werkgroep.

 

De werkgroep is enthousiast over het totaalbeeld tot nu toe maar is kritisch over het uiteindelijke beheer en behoud van de groene kwaliteitsverbetering, en daarmee van de natuurkwaliteit van het toekomstbeeld. Zij zijn ook benieuwd naar visualisatie van de concrete situaties binnen het toekomstbeeld. In de vervolgstap zal bezien worden of en hoe een goed beheer tot stand kan worden gebracht, wat binnen het budget aan maatregelen mogelijk is, en zal aan de verbeelding worden gewerkt. Dit wordt nu uitgewerkt en aan de werkgroep gepresenteerd in juni.

Het enthousiasme, meedenken en het meegeven van waardevolle suggesties vanuit deze club staat telkens weer centraal. Wist u bijvoorbeeld welke ecologische maatregelen getroffen dienen te worden voor het voortbestaan van de wilde bijen? Dit is gepresenteerd in de werkgroep en deze presentatie staat nu op de website. Ook de presentatie aan de werkgroep van 9 mei 2018 is hier terug te vinden.

Kortom, wederom een geslaagde bijeenkomst!

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Planvorming

 • Start uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Jeroen de JongStuur een bericht
010-2848548