Merellaan West, vervangen riolering

 • Vervangen riolering
 • Wegonderhoud
 • Hemelwater- en drainagestelstel
 • Nieuw verlichtingsplan
De riolering in de kopspoor moet worden vervangen, tevens wordt hierbij een gecombineerd hemelwater en drainagestelsel (DT-riool) aangelegd. Op deze manier kan er voldoende hemelwater afgevoerd worden naar de singel. Hierbij word de bestaande verharding hergebruikt en de straat opgehoogd naar streefpeil.

Voortgang

De voorbereiding van het project zijn gestart.

Vooruitlopend zijn de proefsleuven t.b.v. de kabels & leidingen gegraven.

Binnenkort worden er werkzaamheden voor de (bodem-) onderzoeken ingepland.

Week 20 wordt de bewonersbrief bij u in de bus gedaan.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Werkzaamheden voorbereiding

 • Werkzaamheden uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

G.J. RuimwijkStuur een bericht
06 2296 4857(010) 284 8253ma. t/m vr.