Nieuwbouw Eben Haëzerschool

  • Duurzaam gebouw
  • Fusie Eben Haëzerschool en Rehobothschool
  • Kinderdagverblijf
  • Buitenschoolse opvang
  • Gymzaal
De twee scholen van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag in Capelle aan den IJssel gaan fuseren. Voor de nieuwe school wordt nieuwbouw gerealiseerd op de locatie van de CSV die aan de Alkenlaan gelegen is. Dit betekent dat het huidige gebouw van de CSV gesloopt gaat worden om plaats te maken voor de nieuwbouw. Deze is bedoeld voor circa 470 leerlingen van vier tot twaalf jaar. Er wordt ook een gymzaal gerealiseerd voor het bewegingsonderwijs, een kinderopvang voor kinderen jonger dan vier jaar en een buitenschoolse opvang in samenwerking met CKO De Ark. De opdracht is definitief gegund aan architectenbureau RoosRos en er is een start gemaakt met het ontwerp. De oplevering van het nieuwe gebouw is gepland voor medio 2021.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marloes Kortekaas
0102848256