Realiseren landelijke woonbuurt 's-Gravenweteringpark

Gevarieerd wonen in het slagenlandschap
 • Landelijke woonbuurt met circa 60 woningen
 • Het slagenlandschap als basis voor het ontwerp
 • Klimaatverbetering op gebied van energie, bodem en water
27 feb

Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50 verloopt voorspoedig

Inmiddels zijn twee van de vier panden gesloopt. Ter herinnering is een gevelsteen van één van de woningen overhandigd aan de eerste bewoners die er meer dan 30 jaar hebben gewoond. De sloopwerkzaamheden duren tot ongeveer april 2019. Na de sloop wordt het terrein tijdelijk ingericht als openbaar parkeerterrein tot het moment dat de bouw van de nieuwe woningen start.

Het IJsselcollege is eind 2016 verhuisd van de Kanaalweg naar een nieuwe locatie. Gedurende de verbouwing van het gemeentehuis wordt het voormalige schoolgebouw gebruikt als onder andere vergaderlocatie voor de gemeenteraad. Zodra die verbouwing gereed is wordt het schoolgebouw gesloopt en maakt dan plaats voor een kleinschalige dorpse woonbuurt van circa 60 woningen met een gevarieerde mix aan woningtypen.

Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort vastgesteld met de ambities en spelregels voor de toekomstige herontwikkeling. Het gebiedspaspoort kunt u onderaan deze pagina downloaden.

 

Een gevarieerde dorpse woonbuurt in het slagenlandschap

Locatie ’s-Gravenweteringpark wordt een kleinschalige dorpse woonbuurt met maximaal 60 woningen: een variatie van vrijstaande woningen, twee onder één kappers en een beperkt aantal rijwoningen en appartementen. Het zijn woningen met een aansprekende landelijke en dorpse architectuur.

 

Met een toegangsweg vanaf de Kanaalweg wordt de toekomstige woonbuurt bereikbaar.  De straten in de woonbuurt hebben een smal wegprofiel.  Wandel- en fietspaden vormen routes en doorzichten vanuit de omliggende wijken naar het landschap. Het bestaande fietspad naast de golfbaan blijft vrij liggen in het groen.

 

De nieuwe woonbuurt wordt ontworpen met aandacht voor klimaat. Het wordt een waterrijke buurt waarin oorspronkelijke sloten zoveel mogelijk worden teruggebracht, het regenwater wordt opgevangen en gebruikt, de woningen energieneutraal gebouwd worden en materialen van het voormalige schoolgebouw worden hergebruikt in de nieuwbouw of de openbare ruimte.

Impressie hoe woningbouw een invulling kan geven op de locatie 's-Gravenweteringpark gezien vanaf het fietspad tussen de locatie en de golfbaan. Voor deze impressie is gebruik gemaakt van het referentieproject De Bras (Ypenburg), Heren 5 en FARO architecten

Doe mee

Bij het opstellen van het gebiedspaspoort was er een grote betrokkenheid van de omwonenden. Wij vragen de nog te contracteren ontwikkelaar deze betrokkenheid voort te zetten bij het uitwerken van een concreet bouwplan na de aanbesteding. 

 

Omwonenden worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, onder andere met een digitale nieuwsbrief.

 

 

Om de sloop van het voormalig IJsselcollege komend najaar zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben buurtbewoners een vleermuiskast aan hun gevel laten plaatsen. Deze kasten bieden een tijdelijke alternatieve verblijfplaats voor beschermde vleermuissoorten die verblijven rondom het schoolgebouw.

Voortgang

Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort met de ambities en spelregels voor de herontwikkeling van locatie 's-Gravenweteringpark door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Aanbestedingsprocedure herontwikkeling 's-Gravenweteringpark

In augustus 2018 is de aanbestedingsprocedure gestart om een geschikte marktpartij te vinden voor de herontwikkeling van locatie ’s-Gravenweteringpark. Deze aanbestedingsprocedure is gestart met een selectiefase, waarin partijen gevraagd worden om referenties, die laten zien in welke mate zij ervaring hebben met vergelijkbare (her)ontwikkelingen. De vijf meest geschikte gegadigden zijn uitgenodigd voor deelname aan de gunningsfase. Wij verwachten dat omstreeks mei 2019 bekend is welke marktpartij het bouwplan concreter gaat uitwerken op basis van het vastgestelde gebiedspaspoort. De ontwikkelaar betrekt bij deze uitwerking de omwonenden en mogelijk toekomstige bewoners. 

 

Sloop panden Kanaalweg 44, 46, 48 en 50

Momenteel worden de panden aan de Kanaalweg 44, 46, 48 en 50 gesloopt.  De sloopwerkzaamheden duren tot medio april 2019. Na de sloop van de panden wordt een bodemsanering uitgevoerd en het terrein tijdelijk ingericht als openbaar parkeerterrein. Dit terrein kan gebruikt worden tot het moment dat de bouwwerkzaamheden gaan starten voor de nieuwbouw van locatie ’s-Gravenweteringpark.

 

Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A)

De sloop van het voormalig schoolgebouw wordt uitgevoerd door de ontwikkelende partij en vindt naar verwachting in het najaar 2019 plaats. In en nabij het gebouw zijn een vaste broedplaats van een buizerd en vaste rust- en verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis aanwezig.  Om de sloop zo goed mogelijk te laten verlopen hebben buurtbewoners een vleermuiskast aan hun gevel laten plaatsen. In maart 2019 worden op het terrein van de golfbaan enkele kunstnesten in de bomen geplaatst voor de buizerd. Hiermee zorgen we geruime tijd voor de sloopwerkzaamheden voor voldoende alternatieve verblijfplaatsen in de omgeving.   

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad

 • Aanbesteding marktpartij voor herontwikkeling

 • Sloop panden Kanaalweg 44 t/m 50

 • Uitwerking bouwplan en voorbereiding

 • Sloop voormalig IJsselcollege (Kanaalweg 52A)

 • Uitvoering

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag