Realiseren woonpark Oeverrijk

Op weg naar een bijzonder duurzaam woonlandschap
 • Wonen in een historisch landschap
 • Energieneutrale woningen
 • Ruig polderlandschap met gebiedseigen beplanting
 • Toegankelijk landschap met wandel- en fietspaden
Op 13 november 2017 heeft de gemeenteraad het gebiedspaspoort vastgesteld met de ambities en spelregels voor de toekomstige ontwikkeling van locatie Oeverrijk. Hiermee heeft de gemeenteraad besloten om de huidige bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan (80 woningen) sterk te reduceren tot maximaal 30 woningen. Het gebiedspaspoort kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Wonen (te gast) in het slagenlandschap

Het wordt een uitnodigend woonpark van vrijstaande woningen en eventueel een aantal geschakelde woningen.  De energieneutrale woningen worden ruim opgezet in het groen en hebben geen eigen tuin, wel een (dak)terras, veranda of balkon. Daardoor staan de woningen als het ware ‘met de voeten in het landschap’.

 

De ambitie is om het wonen zo compact vorm te geven dat de openheid, de structuur en de afwisseling van het slagenlandschap in belangrijke mate in stand blijven. Het landschap blijft tussen de woningen door ervaarbaar en wordt openbaar toegankelijk gemaakt met wandel- en fietspaden en een autoverbinding vanaf de Kanaalweg die zorgvuldig in het landschap wordt gerealiseerd.

 

Om het oorspronkelijke karakter van het gebied (het slagenlandschap) te waarborgen voor de toekomst, speelt innovatie een grote rol. Dit is noodzakelijk gezien het natte karakter van het landschap.

Een impressie hoe het woonpark eruit kan zien. Voor de impressie is gebruik gemaakt van diverse referentieprojecten: De Bras, Ypenburg (Heren 5 en FARO architecten), woningen Terschelling (Achterbosch Zantman Architecten) en villa’s Zuidhorn, Onix, (foto: Peter de Kan).

Doe mee

Bij het opstellen van het gebiedspaspoort was er een grote betrokkenheid van de omwonenden.  Wij vragen de nog te selecteren ontwikkelaar deze betrokkenheid voort te zetten bij het uitwerken van een concreet bouwplan. Omwonenden worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen, onder andere met een digitale nieuwsbrief.

 

 

Voortgang

Op 13 november 2017 is het gebiedspaspoort met ambities en spelregels voor ontwikkeling van locatie Oeverrijk door de gemeenteraad vastgesteld. De bouwwerkzaamheden op locatie Oeverrijk starten naar verwachting vanaf 2023 na de bouw van locatie ’s-Gravenweteringpark, waarvoor momenteel de aanbestedingsprocedure loopt om een partij te selecteren die een concreet plan gaat uitwerken en de woningen vervolgens gaat bouwen.

 

In de tussentijd wordt voor locatie Oeverrijk gewerkt aan de benodigde onderzoeken, de voorbereiding van de aanbestedingsprocedure en worden de gesprekken voortgezet met de eigenaren om een toegangsweg naar de toekomstige woonbuurt vanaf de Kanaalweg mogelijk te maken. Het is nog niet bekend wanneer de selectieprocedure gaat starten.  

 

Eerste stappen gezet voor toegangsweg naar Oeverrijk

Op 12 maart 2018 is het bestemmingsplan Ontsluitingsweg Oeverrijk door de gemeenteraad vastgesteld dat een verkeersontsluiting van ontwikkellocatie Oeverrijk via de Kanaalweg 55 en 57-59 qua functie mogelijk maakt. Deze percelen zijn niet in eigendom van de gemeente. Momenteel worden gesprekken gevoerd met de eigenaren over de verwerving van de percelen.  De gemeente en de eigenaar van Kanaalweg 57-59 hebben ondertussen een overeenkomst ondertekend voor de aankoop van het pand dat op termijn plaats maakt voor een toegangsweg naar de toekomstige woonbuurt Oeverrijk.

 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • Gebiedspaspoort vastgesteld door de gemeenteraad

 • Verwerving percelen ten behoeve van toegangsweg

 • Aanbestedingsprocedure

 • Uitwerken bouwplan en voorbereiding

 • Nu

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Ingrid BroosStuur een bericht
06 - 29 47 08 75010 - 284 8456Maandag t/m vrijdag