Rioolvervanging Dansenbuurt-Noord, fase 1

Wij investeren in uw wijk!
  • vervangen riolering
  • aanleg hemelwater- en drainagestelsel
  • ophogen en wegonderhoud
  • vernieuwen groen
  • nieuw verlichtingsplan
De riolering in de Dansenbuurt Noord is aan vervanging toe. De werkzaamheden die wij moeten doen, geven helaas (enige) overlast in uw omgeving. Om de overlast in uw buurt te beperken, voeren we tegelijkertijd een aantal werkzaamheden uit.

Werkzaamheden:

  • Het aanleggen van een gecombineerd hemelwater- en drainagestelsel (DT-riool). Hiermee wordt voldoende hemelwater afgevoerd naar het oppervlaktewater. Zo bereiden we ons voor op klimaatverandering en de daarmee gepaard gaande hevige buien waar we in de toekomst mee te maken krijgen.  
  • Het plaatsen van ondergrondse (afval)containers, indien mogelijk.
  • Het ophogen van de straat. Hierbij hergebruiken we zoveel mogelijk de bestaande stenen.
  • Het optimaliseren van de parkeerruimte en waar mogelijk inspelen op de parkeerbehoefte in uw wijk.
  • Het ontwerpen van een nieuw verlichtingsplan voor de openbare ruimte. We plaatsen hogere lichtmasten, vervangen kapotte lichtmasten en vervangen de lampen door duurzame ledverlichting.

Daarnaast krijgen nutsbedrijven de mogelijkheid hun leidingen te vervangen of onderhoud aan hun leidingen te plegen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over dit project?

Marcel HarlaarStuur een bericht
06-21704261010-2848737maandag t/m vrijdag